Aktualności

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

ogłasza nabór 

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Instytut Psychologii Zdrowia ogłasza nabór do nowej edycji Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

na rok 2018/2020

 

                STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

               W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia pracami legislacyjnymi nad zmianami w systemie szkoleń terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi ważne jest by uczestnicy szkolenia, którzy chcą mieć zapewniony status osoby będącej w  procesie certyfikacji PARPA w 2019 roku, rozpoczęły naukę jeszcze w 2018 r.

 

Czytaj całość…
 
Ankieta ewaluacyjna do publikacji Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych

Ankieta ewaluacyjna do publikacji „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych”

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, realizując zadanie powierzone jej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przesłała do każdej gminy w Polsce książkę „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych”. Publikacja ta jest adresowana do nowo wybranych radnych gminnych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy zajmowanie się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. To ważny i znaczący temat, wpisujący się w politykę społeczną, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo. Radni, poprzez głosowanie nad uchwałami z tego obszaru, mają znaczący i realny wpływ na to, jak ich gminy i miasta będą ograniczały dostęp do alkoholu, czy w gminie będzie zapewniony dostęp do profesjonalnego leczenia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czy będą realizowane programy pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej, czy dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w skutecznych programach profilaktycznych chroniących je przed zachowaniami ryzykownymi i czy dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym otrzymają profesjonalną pomoc socjoterapeutyczną. To tylko niektóre z zadań należących do obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji pomoże Radnym w Polsce lepiej rozumieć obszar problemów alkoholowych i potrzebę podejmowania skutecznych działań w tym zakresie.

Wszystkich beneficjentów przekazanej publikacji serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i odesłanie jej do 3 grudnia 2018 roku (za pośrednictwem jednej z wybranych form wysyłki):

·        na adres e-mail: azdunek@etoh.edu.pl

·        faksem: (22) 836 80 81

·        pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa

  Ankieta ewaluacyjna pdf 

 Ankieta ewaluacyjna word

 
Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji.

Fundacja Poza Schematami, realizując zadanie powierzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, wydaje publikację pt. „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”. Książka jest skierowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych i innych osób pracujących z dziećmi ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w obszarze edukacji.

Publikacja będzie bezpłatnie przesyłana do szkół podstawowych oraz innych miejsc, w których prowadzona jest praca z dziećmi z FASD.

Placówki, które zainteresowane są otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza powyższej książki prosimy o kontakt mailowy z Fundacją Poza Schematami pod adresem: ksiazkaFASD2018@gmail.com i podanie dokładnych danych adresowych placówki (nazwa placówki i adres wraz z kodem pocztowym).

                                                           

 

 

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020

 

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2018 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
  Jesień 2018 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni

 

Fundacja ETOH  oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w dwóch edycjach Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych,, które odbywają się podczas 5 trzydniowych zjazdów (wrzesień – grudzień 2018 r.).

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA EDYCJĘ W DNI ROBOCZE !!!!!

 

W Tym roku nowość! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom odbędą się dwie równoległe edycje kursu: weekendowa i odbywająca się dni robocze.

 

  Zajęcia są przeznaczone dla: 

  • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych,
  • dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy,
  • pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach,
  • studentów ostatniego roku o kierunku pedagogicznym.

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 


Czytaj całość…
 
Szkolenie nowych realizatorów dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów 

rekomendowanych programów profilaktycznych

-Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

oraz  Fantastyczne Możliwości

NABÓR ZAKOŃCZONY - BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz Fantastyczne Możliwości dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowympodczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Krzysztof Bobrowski.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

·       nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,

·       pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawnych,

·       psychologów  pracujących w szkołach podstawowych,

·       pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN). 

Szkolenie składa się z 16 godzin dydaktycznych , w tym 4 godziny wykładów i 12 godzin warsztatów, realizowanych w trakcie dwóch dni. Termin szkolenia:

 

17-18 listopada 2018 r.(Nabór od 3 września. Zgłoszenia przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane).

 

  Szkolenie jest w całości finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny.

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

  „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

Szkolenie rozpoczyna się już 7 września 2018 roku. Projekt „Między Lwem a Pogromcą..."  to 83 godziny praktycznej wiedzy – na Państwa prośby została zwiększona liczba zajęć. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

   

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć (63 godz. warsztatów i 20 godz. wykładów) realizowanych podczas 4 sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

I     7 - 9 wrzesień 2018 r.

II    4 - 7 październik 2018 r.

III   19- 21 październik 2018 r.

IV   16 - 18 listopad 2018 r.

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

 Projekt  jest  w całości finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020. W ramach szkolenia mają Państwo bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

  

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: LEw formularz 2018

prosimy przesyłać w terminie do 10.08.2017 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

Czytaj całość…
 
Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór na


Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Serdecznie zapraszamy do udziału w Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków.

  • Projekt przeznaczony jest dla osób chcących profesjonalnie zajmować  się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków,

  • Przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Szkolenie uzyskało akredytację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt realizowany jest od 2003 roku a kurs ukończyło ok 700 osób. Przez lata doświadczeń doskonalimy formy szkolenia w oparciu o profesjonalny zespół certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Czytaj całość…
 
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na

Konferencję szkoleniową dla profesjonalistów pracujących z członkami rodzin osób uzależnionych określanymi jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA pn.

„Psychoterapia zaburzeń osobowości – problemy i strategie pracy”

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 19 września 2018 r.

w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH

W tym roku będzie to już 15 organizowana przez nas konferencja poświęcona tematyce DDA 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny

Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, dr Dorota Nowocin, mgr Annę Małecką. Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji psychoterapeutów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii.

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.- II edycja

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

II edycja programu

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji:
  • Sesja I: 10-12 sierpnia 2018 r.
  • Sesja II: 7-9 września 2018 r.
  • Sesja III: 5-7 października 2018 r.

 

PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Czytaj całość…
 
PROFESJONALNA SZKOŁA PSYCHOTERAPII - IPZ PTP
 

INSTYTUT  PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

Ogłasza: Zapisy kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne od kwietnia 2018 roku

 

INTEGRACYJNY PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

PROFESJONALNA

 

SZKOŁA PSYCHOTERAPII 

 4 letnie studia podyplomowe z zakresu profesjonalnej psychoterapii - 960 godzin zajęć 

Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii otrzymają dyplom ukończenia szkolenia podyplomowego oraz przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych.

 Program szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

oraz uwzględnia tzw. minima programowe projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Możliwość stażu klinicznego z superwizją od 360 do 600 godzin

Uczymy praktycznej integracji koncepcji i metod specyficznych dla różnych podejść, umiejętności doboru strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów i indywidualności pacjenta.

Dyrektorem Szkoły jest prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów
na stronie
www.psychologia.edu.pl,

tel. (022) 863 42 76, (22) 863 87 38; faks 863 42 75, e-mail: poczta@ipz.edu.pl

Czytaj całość…
 
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w związku z przedłużeniem akredytacji przez PARPA

ogłasza nabór do dodatkowej grupy w

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Edycja 2018-2019


Zajęcia zaczynają się już za miesiąc - 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00

 

Szkolenie obejmuje 650 godzin warsztatów i wykładów rozwijających praktyczne umiejętności i metody oddziaływań psychoterapeutycznych oraz wiedzę kliniczną.

 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (osoby pracujące w lecznictwie odwykowym mogą ubiegać się o dofinansowanie w PARPA) i przygotowuje do certyfikatów Specjalisty lub Instruktora psychoterapii uzależnień.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl, telefon: 22 863 90 97

 

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…