Aktualności

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PN. JAK ZROZUMIEĆ SWOJE EMOCJE I ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt:

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PN.

„JAK ZROZUMIEĆ SWOJE EMOCJE I ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ”

dla osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym tzw. syndrom DDA

oraz dla przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA

28 listopad – 1 grudzień 2019 r (4 dni)

  NABÓR ZAKOŃCZONY. Wyniki rekrutacji będą znane najpóźniej do 8 listopada.

Projekt skierowany jest dla (100 osób):

  • osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA),
  •  przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA,
  • osób uzależnionych z syndromem DDA, które ukończyły terapię uzależnień z długotrwałą abstynencją

Zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, które identyfikują się z problemami DDA i chcą pracować nad zmianą własnego funkcjonowania.

 

Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów takich jak m.in.: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mellibruda, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda,mgr Dorota Brewińska, mgr Anna Gromińska, mgr Bożena Słomińska, mgr Agata Janasz-Osowska, mgr Marta Wróbel-Rakowska.

Czytaj całość…
 
Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

13 listopada 2019 roku

                                       NABÓR ZAKOŃCZONY!


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

  • nauczycieli,
  • wychowawców,
  • pedagogów szkolnych,
  • psychologów szkolnych,
  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 17 października br. :  Formularz_jednodniowe

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2019 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
   Jesień 2019 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…