Aktualności

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

    Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zajęciach, które zostaną zrealizowane podczas dwóch trzydniowych sesji (całoś szkolenia obejmują dwie sesje tj. 48 godzin zajęć):

I sesja 25 -27 września 2019 roku   i    II sesja 16-18 października 2019 roku.

   ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem). - Ośrodek Fundacji ETOH w Warszawie. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz_Gminy_2019   – do dnia 5.09.2017 r. skanem na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Czytaj całość…
 
Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2019

Konferencja szkoleniowa dla dyżurnych telefonów zaufania i punktów konsultacyjnych pn.

„Kobiety uzależnione i pijące alkohol szkodliwie”.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na trzydniową Konferencje, która odbędzie się w dniach

6 - 8 września 2019 r.

 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ !

 

Projekt skierowany jest do:

 • dyżurnych punktów informacyjno-konsultacyjnych - specjalistów z różnych dziedzin tj. psychologów, mediatorów, kuratorów, specjalistów terapii uzależnień, prawników, policjantów, wolontariuszy;
 • konsultantów telefonów zaufania – np. psychologów, terapeutów, wolontariuszy;
 • osób zainteresowanych pracą w TZ i PIK studentów wyższych uczelni, pracowników pomocy społecznej, urzędników wydziałów społecznych urzędów miast i gmin.

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj całość…
 
Szkolenie

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

"Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne
u młodzieży – czy na pewno moda"

13-14 wrzesień 2019 r.

MAMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Podczas warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na wiele różnych pytań, m.in. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak mądrze pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej? Jak nauczyć innych, dostępnych i skutecznych form radzenia sobie z problemami? Jak reagować, gdy w grupie pojawi się zjawisko „zarażania się”?

Szkolenie skierowane jest do:

 •  nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • asystentów rodziny,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • innych osób zainteresowanych tematyką.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

 

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni 

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć.

 

Zajęcia są przeznaczone dla:

 •   wychowawców placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, tj. świetlic socjoterapeutycznych i  opiekuńczo-wychowawczych,
 •  osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy: pedagogów, nauczycieli pracujacych w szkołach,  studentów ostatniego roku na kierunku pedagogicznym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 •  pracy z systemem rodzinnym;
 •  pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
 • metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
 • pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
 • psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj całość…
 
Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

30-31 sierpnia 2019 r.

                         ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

 

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” to 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję jesienną zakończony - wyniki do 26 lipca!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się
z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 •   I. 30.08.2019-01.09.2019 r.
 •  II. 04-06.10. 2019 r.
 • III. 14-17.11.2019 r.
 •  IV. 06-08.12.2019 r.

W trakcie szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.


Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Opłata za udział w zajęciach wynosi jedynie 50 zł - w ramach szkolenia mają Państwo  zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz całodzienne wyżywienie i nocleg oraz bezpłatny parking. Płatności dokonują tylko osoby zakwalifikowane - do dnia 2 lipca br. 

 


Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

2019 r.

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji.

Sesja I: 13 - 15 września 2019 r.

Sesja II: 5 -7 października 2019 r.

Sesja III: 18 - 20 października 2019 r.

 

 PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Czytaj całość…
 
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór do drugiej części

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Edycja 2018-2020


Zajęcia zaczynają się już - 15 sierpnia 2019 r.

 

 

Informujemy, że jest to ostatnia możliwość odbycia szkolenia i zdawania egzaminów certyfikacyjnych w systemie dotąd prowadzonym przez PARPA.

 

Szkolenie od VI sesji jest możliwe dla osób, które ukończyły wcześniej przynajmniej jedną z następujących form szkoleń :

 

 •  Studium Pomocy Psychologicznej IPZ ,
 • inne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej akredytowane przez PARPA ,
 • czteroletnią szkołę psychoterapii lub inne szkolenia zgodne z regulaminem PARPA.
 • STUW przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako szkolenieI stopnia w procesie certyfikatowania Specjalistów i Instruktorów psychoterapii uzależnień.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl, telefon: 22 863 90 97

 

Czytaj całość…
 
Psychoterapia osób uzależnionych w pogłębionej fazie terapii,

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza

do udziału w szkoleniu „Psychoterapia osób uzależnionych w pogłębionej fazie terapii”,

finansowanym przez PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

 Szkolenie obejmuje dwie sesje:

 sesja I 11-13 października 2019 r.,sesja II 9-11 listopada 2019 r.

 

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa. Udział w szkoleniu oraz pobyt i wyżywienie są dla uczestników bezpłatne.

 

Ankiety zgłoszeniowe są dostępne na stronie IPZ www.ipz.edu.pl

Wypełnione ankiety prosimy o przesłanie na adres e-mail: d.pastola@ipz.edu.pl  tel. 22 863 90 97 lub 22 863  87 38

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z pacjentami uzależnionymi po podstawowym programie terapii. Pacjenci tacy na ogół potrafią przez dłuższy czas utrzymywać abstynencję i radzą sobie z objawami uzależnienia, jednak nadal mają problemy emocjonalne, osobowościowe oraz trudności w relacjach i braki w umiejętnościach potrzebnych do radzenia sobie w życiu na trzeźwo. Psychoterapia tych problemów wymaga od terapeuty integrowania terapii uzależnień i psychoterapii innych zaburzeń, co wymaga stałego podnoszenia kompetencji.


 

Więcej informacji na stronie:

 

 

www.ipz.edu.pl

 Zadanie finansowane  jest ze środków  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016−2020

 

 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2019 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
  Wiosna 2019 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…