Aktualności arrow Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Konferencja DDA Drukuj Email

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt:

KONFERENCJA SZKOLENIOWA pn.

„Jak wyjść z pokoju dziecięcego i skutecznie radzić sobie w dorosłym świecie? - praca nad stresem i zmianą niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie wyniesionych z dzieciństwa DDA”

 zwiększająca kompetencje interpersonalne i intrapsychiczne osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA

  18 - 20 września 2020 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY!

 

Projekt skierowany jest dla (100 osób):

  • osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA),
  • przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA,
  • osób uzależnionych z syndromem DDA, które ukończyły terapię uzależnień z długotrwałą abstynencją

Zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, które identyfikują się z problemami DDA i chcą pracować nad zmianą własnego funkcjonowania.

 Program konferencji opracowała  mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH Drukuj Email

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!