Aktualności arrow Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Program Rozwoju Osobistego Drukuj Email

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w:

PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO

Program skierowany jest do:

  •  osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, które ukończyły podstawową terapię odwykową i mają co najmniej dwuletnią abstynencję;
  •  osób  współuzależnionych,
  • Dorosłych Dzieci Alkoholików.
PRO stanowi element podjętej wcześniej pracy nad sobą w różnych programach terapeutycznych.

 Jest to obszerny program, obejmujący 160 godzin pracy nad sobą. Zajęcia realizowane będą w formie 4-dniowych sesji, w następujących terminach:

I sesja: 30 kwiecień - 3  maj 2020

II sesja: 14 - 17 maj 2020

III sesja: 11-14 czerwiec 2020

IV sesja:  2  – 5 lipiec 2020

Ze względu na formę zajęć, udział w PRO łączy się ze stałym pobytem w ośrodku Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

 

 „ROZWÓJ OSOBISTY PODSTAWĄ ZMIANY W  ŻYCIU”

Formularze zgłoszeniowe przyjumujemy do 30 marca 2020 roku:  formularz_PRO  Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…
 
Zadania i kompetencje KRPA Drukuj Email

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie: 

"Zadania i funkcje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz procedura zobowiązania do leczenia osób uzależnionych w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

  6 kwietnia 2020 roku

  Nabór trwa

Fundacja  ETOH ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym:

  • wójtów, burmistrzów, prezydentów;
  •  pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • członków  i przewodniczących komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

do udziału w jednodniowym szkoleniu z obszaru profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych zgodnych z wymogami art. ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wymóg odbycia przeszkolenia członków KRPA.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 11 MARCA br. : gkrpa_formularz    Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…