Aktualności arrow Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym Drukuj Email

 

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni 

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć.

 

Zajęcia są przeznaczone dla:

 •   wychowawców placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, tj. świetlic socjoterapeutycznych i  opiekuńczo-wychowawczych,
 •  osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy: pedagogów, nauczycieli pracujacych w szkołach,  studentów ostatniego roku na kierunku pedagogicznym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 •  pracy z systemem rodzinnym;
 •  pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
 • metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
 • pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
 • psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj całość…
 
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór do drugiej części

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Edycja 2018-2020


Zajęcia zaczynają się już - 15 sierpnia 2019 r.

 

 

Informujemy, że jest to ostatnia możliwość odbycia szkolenia i zdawania egzaminów certyfikacyjnych w systemie dotąd prowadzonym przez PARPA.

 

Szkolenie od VI sesji jest możliwe dla osób, które ukończyły wcześniej przynajmniej jedną z następujących form szkoleń :

 

 •  Studium Pomocy Psychologicznej IPZ ,
 • inne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej akredytowane przez PARPA ,
 • czteroletnią szkołę psychoterapii lub inne szkolenia zgodne z regulaminem PARPA.
 • STUW przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako szkolenieI stopnia w procesie certyfikatowania Specjalistów i Instruktorów psychoterapii uzależnień.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl, telefon: 22 863 90 97

 

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych Drukuj Email

 

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” to 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję jesienną zakończony - wyniki do 26 lipca!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się
z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 •   I. 30.08.2019-01.09.2019 r.
 •  II. 04-06.10. 2019 r.
 • III. 14-17.11.2019 r.
 •  IV. 06-08.12.2019 r.

W trakcie szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.


Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Opłata za udział w zajęciach wynosi jedynie 50 zł - w ramach szkolenia mają Państwo  zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz całodzienne wyżywienie i nocleg oraz bezpłatny parking. Płatności dokonują tylko osoby zakwalifikowane - do dnia 2 lipca br. 

 


Czytaj całość…
 
Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Drukuj Email

    Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zajęciach, które zostaną zrealizowane podczas dwóch trzydniowych sesji (całoś szkolenia obejmują dwie sesje tj. 48 godzin zajęć):

I sesja 25 -27 września 2019 roku   i    II sesja 16-18 października 2019 roku.

   ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem). - Ośrodek Fundacji ETOH w Warszawie. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz_Gminy_2019   – do dnia 5.09.2017 r. skanem na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Czytaj całość…
 
Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2019 Drukuj Email

Konferencja szkoleniowa dla dyżurnych telefonów zaufania i punktów konsultacyjnych pn.

„Kobiety uzależnione i pijące alkohol szkodliwie”.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na trzydniową Konferencje, która odbędzie się w dniach

6 - 8 września 2019 r.

 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ !

 

Projekt skierowany jest do:

 • dyżurnych punktów informacyjno-konsultacyjnych - specjalistów z różnych dziedzin tj. psychologów, mediatorów, kuratorów, specjalistów terapii uzależnień, prawników, policjantów, wolontariuszy;
 • konsultantów telefonów zaufania – np. psychologów, terapeutów, wolontariuszy;
 • osób zainteresowanych pracą w TZ i PIK studentów wyższych uczelni, pracowników pomocy społecznej, urzędników wydziałów społecznych urzędów miast i gmin.

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj całość…