Aktualności arrow Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Szkolenie dla lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych Drukuj Email

                                        

          

                                        

 SZKOLENIE DLA KONSULTANTÓW

LOKALNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

 

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w szkoleniu dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST DLA UCZESTNIKÓW BEZPŁATNY.

 

Termin szkolenia: 6-8 września 2021 r.

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: udział w zajęciach (łącznie 22 godz. dydaktyczne), materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie z serwisem deserowym i  noclegi  podczas zajęć.

Program szkolenia obejmuje: 8 godz. dydaktycznych wykładów, 2 godz. seminarium oraz 12 godz. warsztatów (każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 3 różnych warsztatach, każdy warsztat będzie trwał 4 godz. dydaktyczne).

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego 2021 Drukuj Email

 

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO, w ramach realizacji zadania „Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym”. Zadanie jest  finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

 

Program skierowany jest do:

·        osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły własną terapię uzależnienia od alkoholu;

·        które utrzymują co najmniej dwuletnią abstynencję;

·        i które zajmują się udzielaniem pomocy w środowiskach osób uzależnionych (stowarzyszenie abstynenckie, placówka leczenia uzależnienia, wspólnota AA).

 

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej (miejsce: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, dzielnica Wola) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych.

W ramach PRO uczestnicy mają zapewnione: zajęcia terapeutyczno-rozwojowe (łącznie 100 godz.), materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie i  noclegi podczas zajęć. Udział w PRO jest dla uczestników bezpłatny.

 

Zajęcia będą realizowane w formie trzech 4-dniowych sesji w następujących terminach:

·        sesja I: 29 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

·        sesja II: 19-22 sierpnia 2021 r.

·        sesja III: 29 września – 2 października 2021 r.

 

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą... Drukuj Email

 

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”


 Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in.

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w ośrodku Fundacji ETOH.

Program szkoleniowy obejmuje 80 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych podczas 4 trzydniowych sesji, które odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH (ul. Mszczonowska 6 Warszawa), w następujących terminach:

EDYCJA I szkolenia:

sesja I 11-13 czerwca 2021

sesja II 5-7 lipca 2021

sesja III 3-5 września 2021

sesja IV 8-10 października 2021

EDYCJA II szkolenia:

sesja I 7-9 lipca 2021

sesja II 23-25 sierpnia 2021

sesja III 20-22 września 2021

sesja IV 11-13 października 2021

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 170 zł.

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego 2021 Drukuj Email

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Czytaj całość…
 
Wykładowcy STRATEGIA Drukuj Email

Wykładowcami na Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA są m.in.:

Czytaj całość…