Aktualności arrow Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór do drugiej części

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Edycja 2018-2020


Zajęcia zaczynają się już - 15 sierpnia 2019 r.

 

 

Informujemy, że jest to ostatnia możliwość odbycia szkolenia i zdawania egzaminów certyfikacyjnych w systemie dotąd prowadzonym przez PARPA.

 

Szkolenie od VI sesji jest możliwe dla osób, które ukończyły wcześniej przynajmniej jedną z następujących form szkoleń :

 

 •  Studium Pomocy Psychologicznej IPZ ,
 • inne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej akredytowane przez PARPA ,
 • czteroletnią szkołę psychoterapii lub inne szkolenia zgodne z regulaminem PARPA.
 • STUW przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako szkolenieI stopnia w procesie certyfikatowania Specjalistów i Instruktorów psychoterapii uzależnień.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl, telefon: 22 863 90 97

 

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych Drukuj Email

 

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” to 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję jesienną szkolenia trwa!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się
z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 •   I. 30.08.2019-01.09.2019 r.
 •  II. 04-06.10. 2019 r.
 • III. 14-17.11.2019 r.
 •  IV. 06-08.12.2019 r.

W trakcie szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.


Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Opłata za udział w zajęciach wynosi jedynie 50 zł - w ramach szkolenia mają Państwo  zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz całodzienne wyżywienie i nocleg oraz bezpłatny parking.

 


Czytaj całość…
 
Konferencja Trening uważności (mindfulness) jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu Drukuj Email

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję "Trening uważności" mindfulness

jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27- 29 czerwca 2019 r.   w Warszawie, w siedzibie Fundacji ETOH. 

 

Program merytoryczny konferencji obejmuje 24 godziny zajęć, które będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in.dr hab. n. med. Paweł Holas, dr n. hum. Tomasz Jankowski, ks. dr Stanisław Radoń, mgr Jacek Chmielewski, mgr Filip Kołodziejczyk, mgr Kinga Klaś – Pupar, mgr Cezary Skura, mgr Julia E. Wahl, mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

   

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Projekt skierowany jest do:

 •  specjalistów psychoterapii uzależnień,
 • instruktorów terapii uzależnień,
 • osób pozostających w procesie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

Czytaj całość…
 
Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2019 Drukuj Email

Konferencja szkoleniowa dla dyżurnych telefonów zaufania i punktów konsultacyjnych pn.

„Kobiety uzależnione i pijące alkohol szkodliwie”.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na trzydniową Konferencje, która odbędzie się w dniach

6 - 8 września 2019 r.

 

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

Projekt skierowany jest do:

 • dyżurnych punktów informacyjno-konsultacyjnych - specjalistów z różnych dziedzin tj. psychologów, mediatorów, kuratorów, specjalistów terapii uzależnień, prawników, policjantów, wolontariuszy;
 • konsultantów telefonów zaufania – np. psychologów, terapeutów, wolontariuszy;
 • osób zainteresowanych pracą w TZ i PIK studentów wyższych uczelni, pracowników pomocy społecznej, urzędników wydziałów społecznych urzędów miast i gmin.

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2019 r. Drukuj Email
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
  Wiosna 2019 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…