Aktualności arrow Oferta szkoleń

Oferta szkoleń
Program Rozwoju Osobistego 2022 Drukuj Email

Program Rozwoju Osobistego

(informacja ogólna)

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują rozpoczęcie tego programu w pierwszej połowie 2022 roku.  

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach
i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

 Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy  będą także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie
i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

 

Czytaj całość…
 
Dialog motywujący w profilaktyce uzależnień Drukuj Email

BEZPŁATNE SZKOLENIA

„WYKORZYSTANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ” (ONLINE) DLA MAZOWSZA

 

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”. Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA: cztery odrębne szkolenia w formie online będą zawierać 4 bloki tematyczne:

·         Blok 1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania. Motywacja

·         Blok 2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Nauka narzędzi: pytania otwarte, odzwierciedlenia, podsumowania, dowartościowania, odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.

·         Blok 3. Fazy zmiany oraz uzależnienie.

·         Blok 4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywującego.

 

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla czterech niezależnych grup szkoleniowych. Każde szkolenie będzie prowadzone w dwóch sesjach dwudniowych w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:
I sesja:  27-28.09.2021 r.

II sesja: 04-05.10.2021 r.

SZKOLENIE 2:

I sesja:  07-08.10.2021 r.

II sesja: 18-19.10.2021 r.

SZKOLENIE 3:

I sesja:  21-22.10.2021 r.

II sesja: 25-26.10.2021 r.

SZKOLENIE 4:

I sesja:  28-29.10.2021 r.

II sesja: 03-04.11.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 24 godz. dydaktyczne (2 godz. wykładu, 22 godz. warsztatów) w ciągu dwóch sesji dwudniowych. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 8.30-13.30; dzień II 9.00-14.00; dzień III 9.00-14.00; dzień IV 9.00-14.10.

 

ADRESACI SZKOLENIA:  osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień pracujące na terenie województwa mazowieckiego.

 

WYKŁADOWCY: certyfikowane specjalistki w zakresie dialogu motywującego (p. Marta Lizis-Młodożeniec i p. Olga Mrozowska) z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

 

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

 

Zapisy na szkolenie odbywają się przez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego na stronie https://rejestracja.etoh.edu.pl

Na powyższej stronie znajduje się także regulamin szkolenia, z którym przy jego akceptacji prosimy się zapoznać.

 
Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych. Drukuj Email

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH”  (ONLINE) DLA MAZOWSZA

 

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”. Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i jest przeprowadzane w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

TEMATYKA SZKOLENIA: pięć odrębnych trzydniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

·         Blok 1. Uzależnienia chemiczne i behawioralne (mechanizm uzależnienia, sygnały ostrzegawcze, sposoby pomocy).

·         Blok 2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca (omówienie pojęć wraz z przykładami dobrych praktyk).

·         Blok 3. Motywowanie osoby uzależnionej do zmiany.

·         Blok 4. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne. Systemy rekomendacji programów profilaktycznych

 

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla pięciu niezależnych grup szkoleniowych w następujących terminach:

22-24 września 2021 r.; 28-30 września 2021 r.; 11-13 października 2021 r.; 25-27 października 2021 r.; 08-10 listopada 2021 r. Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 20 godz. dydaktycznych w ciągu 3 dni. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 9.00-12.10; dzień II 9.00-15.30; dzień III 9.00-15.40.

 

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy placówek pomocowych (OPS, PCPR), oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień pracujący wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

 

WYKŁADOWCY: wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

 

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

 

Zapisy na szkolenie odbywają się przez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego na stronie https://rejestracja.etoh.edu.pl

Na powyższej stronie znajduje się także regulamin szkolenia, z którym przy jego akceptacji prosimy się zapoznać.

 
Darmowe szkolenie online. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły. Drukuj Email

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły (online) DLA MAZOWSZA

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”. Szkolenia będę realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

 

TEMATYKA SZKOLENIA: osiem odrębnych jednodniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

·     Blok 1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych w szkołach i przedstawienie wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

·    Blok 2. Profilaktyka: cele profilaktyki, strategie profilaktyczne, przykłady pomocy dzieciom i młodzieży, przegląd ofert profilaktycznych,  prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki w czasie pandemii.

·      Blok 3. Rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów: działalność profilaktyczna jako ścieżka kształcenia zawodowego.

·      Blok 4. Nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Czytaj całość…
 
Wykładowcy STRATEGIA Drukuj Email

Wykładowcami na Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA są m.in.:

Czytaj całość…