X

Oœśrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH zmienił swoją siedzibę!!!!

Wszystkie zajęcia odbywają się od 1 stycznia 2015r. przy ul. Hożej 41, numer domofonu 200.
Znajdujemy się na parterze, wejœcie do oœśrodka od drugiej klatki po prawej stronie, gdy wejdzie się na posesję kamienicy (na œścianie jest napis GRAWER).
Tel: 668 320 608, 22 828 21 99
Adres e mail: pepek.osrodek@gmail.com

JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza na szkolenie „Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży”.

Cele szkolenia:

 1. zapoznanie uczestników z symptomatologią, przebiegiem, przyczynami, skutkami, formami i metodami leczenia zaburzeń odżywiania;
 2. doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania zaburzeń odżywiania u uczniów;
 3. zapoznanie z formami działalności profilaktycznej odnośnie do zaburzeń odżywiania, możliwymi do realizacji w środowisku szkolnym;
 4. przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
 5. rozwijanie umiejętności pracy z uczniami chorującymi na zaburzenia odżywiania i ich rodzicami/opiekunami;

Treści programowe:
Część wykładowa

 1. Zaburzenia odżywiania – istota i rodzaje.
 2. Charakterystyka wybranych zaburzeń odżywiania (symptomatologia i przebieg):
 3. anoreksja; bulimia; kompulsywne objadanie się; zespół nocnego jedzenia;

ortoreksja; bigoreksja; anarchia żywieniowa.

 1. Przyczyny zaburzeń odżywiania.
 2. Metody i formy terapii zaburzeń odżywiania.
 3. Motyle w sieci, czyli subkultura pro-Ana.

UWAGA: W trakcie wykładu są prezentowane prace plastyczne dziewcząt chorujących na anoreksję i bulimię oraz fragmenty ich wypowiedzi na temat choroby. Materiały te zostały uzyskane w toku prowadzenia grupy samopomocowej dla osób z anoreksją i bulimią psychiczną.

Część warsztatowa

 1. Pedagogiczna diagnoza zaburzeń odżywiania u uczniów:
 2. Zasady metodyczne dotyczące pedagogicznego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
 3. Metody pedagogicznej diagnozy zaburzeń odżywiania:
 4. obserwacja (plan obserwacji, arkusze obserwacyjne);
 5. rozmowa z uczennicą/uczniem (scenariusz rozmowy, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia rozmowy);
 6. wywiad z rodzicami/opiekunami (plan wywiadu, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia wywiadu);
 7. Etapy stawiania diagnozy.
 8. „Nie lubię swojego ciała” – profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży (prezentacja przykładowych ćwiczeń, scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zaburzeń odżywiania).
 9. Praca z uczniami chorującymi na zaburzenia odżywiania i ich rodzicami/opiekunami (formy i zasady udzielania pomocy, analiza indywidualnych przypadków).
 10. Gdzie szukać pomocy?

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i inne osoby pracujące w obszarze pomagania.
Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa.

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni).

Termin szkolenia: 3-4 kwietnia 2009 r.

Koszt szkolenia:

 1. 270,00 zł (bez kosztów wyżywienia i noclegu)
 2. 380,00 zł (wraz z wyżywieniem i noclegiem).

Prowadzący szkolenie: Marta Kowalczuk absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku; asystent w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; autorka programu profilaktycznego „Powstrzymać anoreksję i bulimię”, rekomendowanego przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka Akademii Medycznej w Białymstoku; prowadzi grupę samopomocową dla dziewcząt z anoreksją i bulimią psychiczną; autorka licznych prac o tematyce anoreksji i bulimii psychicznej oraz specyfice problemów dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Na zgłoszenia oczekujemy do 11 marca 2009 r.

Informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, tel. (022) 836-80-80, 877-79-04 wew. 23 lub 34; e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl.

 Do pobrania: