Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza na szkolenie „Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży”.

Cele szkolenia:

 1. zapoznanie uczestników z symptomatologią, przebiegiem, przyczynami, skutkami, formami i metodami leczenia zaburzeń odżywiania;
 2. doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania zaburzeń odżywiania u uczniów;
 3. zapoznanie z formami działalności profilaktycznej odnośnie do zaburzeń odżywiania, możliwymi do realizacji w środowisku szkolnym;
 4. przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
 5. rozwijanie umiejętności pracy z uczniami chorującymi na zaburzenia odżywiania i ich rodzicami/opiekunami;

Treści programowe:
Część wykładowa

 1. Zaburzenia odżywiania – istota i rodzaje.
 2. Charakterystyka wybranych zaburzeń odżywiania (symptomatologia i przebieg):
 3. anoreksja; bulimia; kompulsywne objadanie się; zespół nocnego jedzenia;

ortoreksja; bigoreksja; anarchia żywieniowa.

 1. Przyczyny zaburzeń odżywiania.
 2. Metody i formy terapii zaburzeń odżywiania.
 3. Motyle w sieci, czyli subkultura pro-Ana.

UWAGA: W trakcie wykładu są prezentowane prace plastyczne dziewcząt chorujących na anoreksję i bulimię oraz fragmenty ich wypowiedzi na temat choroby. Materiały te zostały uzyskane w toku prowadzenia grupy samopomocowej dla osób z anoreksją i bulimią psychiczną.

Część warsztatowa

 1. Pedagogiczna diagnoza zaburzeń odżywiania u uczniów:
 2. Zasady metodyczne dotyczące pedagogicznego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
 3. Metody pedagogicznej diagnozy zaburzeń odżywiania:
 4. obserwacja (plan obserwacji, arkusze obserwacyjne);
 5. rozmowa z uczennicą/uczniem (scenariusz rozmowy, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia rozmowy);
 6. wywiad z rodzicami/opiekunami (plan wywiadu, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia wywiadu);
 7. Etapy stawiania diagnozy.
 8. „Nie lubię swojego ciała” – profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży (prezentacja przykładowych ćwiczeń, scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zaburzeń odżywiania).
 9. Praca z uczniami chorującymi na zaburzenia odżywiania i ich rodzicami/opiekunami (formy i zasady udzielania pomocy, analiza indywidualnych przypadków).
 10. Gdzie szukać pomocy?

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i inne osoby pracujące w obszarze pomagania.
Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa.

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni).

Termin szkolenia: 3-4 kwietnia 2009 r.

Koszt szkolenia:

 1. 270,00 zł (bez kosztów wyżywienia i noclegu)
 2. 380,00 zł (wraz z wyżywieniem i noclegiem).

Prowadzący szkolenie: Marta Kowalczuk absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku; asystent w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; autorka programu profilaktycznego „Powstrzymać anoreksję i bulimię”, rekomendowanego przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka Akademii Medycznej w Białymstoku; prowadzi grupę samopomocową dla dziewcząt z anoreksją i bulimią psychiczną; autorka licznych prac o tematyce anoreksji i bulimii psychicznej oraz specyfice problemów dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Na zgłoszenia oczekujemy do 11 marca 2009 r.

Informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, tel. (022) 836-80-80, 877-79-04 wew. 23 lub 34; e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl.

 Do pobrania: