Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Ogólnopolski Program Rozwoju Osobistego NABÓR NA EDYCJĘ WIOSNA 2016 R.

Ogólnopolski Program Rozwoju Osobistego NABÓR NA EDYCJĘ WIOSNA 2016 R. Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Programie Rozwoju Osobistego.

NABÓR NA WIOSNĘ 2016 r. !

 

 Dla kogo jest PRO?


Program Rozwoju Osobistego  jest intensywnym programem terapeutyczno-rozwojowym. Obejmuje on 200 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. Adresowany jest przede wszystkim do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych i DDA jako etap terapii pogłębionej i rehabilitacji, będący kontynuacją podjętej już wcześniej pracy nad sobą, głównie w ośrodkach terapii uzależnień.

 

PRO skierowane jest także do osób, które chcą wspomóc własny rozwój osobisty głębszymi oddziaływaniami psychologicznymi, oraz do liderów ruchów samopomocowych, tj. trzeźwiejących alkoholików, osób współuzależnionych, DDA, DDD, które już teraz zajmują się pomaganiem nieprofesjonalnym lub też przygotowują się do pomagania i działają w lecznictwie odwykowym, w punktach konsultacyjnych, klubach abstynenckich, grupach AA, Al-Anon, DDA, organizacjach trzeźwościowych, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dla osób, które zamierzają w przyszłości profesjonalnie pomagać innym - udział w tym Programie to sprawdzony sposób tworzenia solidnego fundamentu pod dalsze szkolenia w tym kierunku.

 

 

Struktura PRO i przebieg zajęć

PRO obejmuje cztery sesje, cały program jest realizowany przez 4 miesiące.

I sesja: 26-30 kwietnia 2016 r.

II sesja 24-28 maja 2016 r.,

III sesja 21-25 czerwca 2016 r.,

IV sesja 26-30 lipca 2016 r. 

 

W trakcie programu uczestnicy pracują w małych grupach m.in. nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi oraz samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów osobistych, określaniem i wspieraniem realizacji wartości osobistych. 

 

Warunki udziału w PRO

Od osób uzależnionych od alkoholu wymagana jest co najmniej dwuletnia abstynencja, od osób uzależnionych od narkotyków i leków wymagana jest pięcioletnia abstynencja, ukończona podstawowa terapia odwykowa, a od osób współuzależnionych - wymagana jest terapia współuzależnienia lub co najmniej dwuletnia praca nad sobą w grupach Al-Anon.

 

Jak zostać uczestnikiem PRO?

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (plik),  i odesłanie jej mailem (profilaktyka@etoh.edu.pl ) lub faksem (22) 836 80 81. Przed rozpoczęciem turnusu kandydaci otrzymają pismo/maila z potwierdzeniem przyjęcia na PRO, terminami i warunkami płatności. Kwalifikację przeprowadza kierownik preferując osoby zatrudnione w lecznictwie odwykowym, a także aktywne w realizowaniu gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w profilaktyce.

 

Miejsce

Wszystkie sesje PRO odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6. 

 

Kontakt

Dział Profilaktyki Fundacji ETOH tel. (22) 439 03 11 ; profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Koszt

Koszt całkowity turnusu wynosi 4.150,00 zł (udział w zajęciach oraz zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku). Istnieje możliwość wniesienia opłaty w czterech ratach. Ze względu na charakter zajęć istnieje wymóg pobytu w ośrodku podczas sesji.

Rata musi zostać dokonana przed rozpoczęciem każdej sesji.

 

Numer konta, na który należy wnosić opłaty:  
Fundacja ETOH
ul. Mszczonowska 6
01-254 Warszawa
PKO BP SA 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

 

 

Potencjalni kandydaci PRO mogą starać się o dofinansowanie np. ze środków lokalnych (gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych), deklarując, że PRO będzie dla nich drogą do zwiększania swoich kwalifikacji w zakresie pomagania innym ludziom oraz rozwijania umiejętności organizatorskich i liderskich.

  Zapraszamy! Teraz jest czas na Twój lepszy czas!

Ankieta zgloszeniowa_PRO_ 2015