Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Program Rozwoju Osobistego WIOSNA 2015 r. ZMIANA TERMINÓW !
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Program Rozwoju Osobistego WIOSNA 2015 r. ZMIANA TERMINÓW ! Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Osobistego

nabór na edycję wiosna 2015!

 

Dla kogo jest PRO?

PRO jest intensywnym programem terapeutyczno-rozwojowym. Obejmuje 200 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. PRO adresowane jest przede wszystkim do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych i DDA jako etap terapii pogłębionej i rehabilitacji, będący kontynuacją podjętej już wcześniej pracy nad sobą, głównie w ośrodkach terapii uzależnień. PRO otwarty jest także dla tych osób, które chcą wspomóc własny rozwój osobisty głębszymi oddziaływaniami psychologicznymi, oraz do liderów ruchów samopomocowych, tj. trzeźwiejących alkoholików, osób współuzależnionych, DDA, DDD, które już teraz zajmują się pomaganiem nieprofesjonalnym lub też przygotowują się do pomagania i działają w lecznictwie odwykowym, w punktach konsultacyjnych, klubach abstynenckich, grupa AA, Al-Anon, DDA, organizacjach trzeźwościowych, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dla osób, które zamierzają w przyszłości profesjonalnie pomagać innym - udział w tym Programie można polecić jako sprawdzony sposób tworzenia solidnego fundamentu pod dalsze szkolenia w tym kierunku.

 

Struktura PRO i przebieg zajęć

PRO obejmuje cztery sesje, każda 5-dniowa w odstępach ok. 1 miesiąca (cały program jest realizowany przez 4 miesiące).

Sesje turnusu:

I: 14 - 18 kwietnia 2015 r.

II: 19 - 23 maja 2015 r.

III: 23 - 27 czerwca 2015 r. 

IV: 27 - 31 lipca 2015 r.

W trakcie programu uczestnicy pracują w małych grupach m.in. nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi oraz samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów osobistych, określaniem i wspieraniem realizacji wartości osobistych. Przebieg poszczególnych sesji zależy wyłącznie od potrzeb uczestników i tego, co wnoszą oni na zajęcia poprzez swoją własną aktywność. W związku z tym nie należy spodziewać się w czasie zajęć jakiegoś ustalonego wcześniej programu, wykładów itp. W ciągu całego turnusu grupa pracuje z tym samym trenerem. Zajęcia poprowadzi zespół w składzie: Leszek Kapler - kierownik i opiekun PRO, Magdalena Ilnicka. W PRO często uczestniczą też kotrenerzy - osoby stażujące, przygotowujące się do samodzielnego prowadzenia psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej.

 

Warunki udziału w PRO

Dla osób uzależnionych od alkoholu wymagana jest co najmniej dwuletnia abstynencja (uzależnienie od narkotyków i leków - pięcioletnia), ukończona podstawowa terapia odwykowa, a dla osób współuzależnionych - terapia współuzależnienia lub co najmniej dwuletnia praca nad sobą w grupach Al-Anon.

PRO z założenia pomyślany jest jako kontynuacja pracy psychologicznej nad sobą przez osoby, które rozpoczęły pomaganie i inne działania na rzecz innych od osobistych doświadczeń w radzeniu sobie z problemem alkoholowym swoim lub osób bliskich (jako osoba współuzależniona, DDA). Dlatego też wskazane jest poprzedzenie uczestnictwa w PRO przez osoby uzależnione i współuzależnione udziałem w terapii podstawowej lub innych formach systematycznej pomocy.

Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w Programie, zawierające informację o spełnieniu warunków do podjęcia szkolenia w Szkole Liderów IPZ, po ukończeniu której, otrzymują certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP „Organizator samopomocy i edukacji trzeźwościowej".

 

Jak zostać uczestnikiem PRO?

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na PRO (plik),  i odesłanie jej mailem (profilaktyka@etoh.edu.pl ) lub faksem (22) 836 80 81. Przed rozpoczęciem turnusu kandydaci otrzymają pismo/maila z potwierdzeniem przyjęcia na PRO, terminami i warunkami płatności. Kwalifikację przeprowadza kierownik PRO, preferując osoby zatrudnione w lecznictwie odwykowym, a także aktywne w realizowaniu gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w profilaktyce. Na zakończenie pierwszej sesji zespół prowadzący dany turnus przeprowadza kwalifikację do udziału w kolejnych sesjach. Głównym powodem, dla którego uczestnik może być wyłączony z dalszego udziału w Programie jest nieefektywność pracy psychologicznej nad sobą, tzn. negatywna ocena wystawiona przez prowadzącego i grupę obejmująca następujące wymiary funkcjonowania uczestnika w grupie: aktywność, kontakt z ludźmi, adekwatność (kontakt z tym, co dzieje się w grupie, w rzeczywistości), kontakt z własnymi emocjami, gotowość do zmiany.

 

Miejsce

Wszystkie sesje PRO odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie wszystkie koszty udziału w PRO i pobytu w Ośrodku (zakwaterowanie i wyżywienie).

 

Kontakt

Dział Profilaktyki Fundacji ETOH tel. (22) 439 03 11 ; (22) 836 80 89

 

Koszt

Koszt całkowity turnusu wynosi 4. 150,00 zł (udział w zajęciach oraz zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku). Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach. Ze względu na charakter zajęć istnieje wymóg pobytu w ośrodku podczas sesji.

Całość opłat musi zostać dokonana przed rozpoczęciem IV sesji.

Numer konta, na który należy wnosić opłaty: 
Fundacja ETOH
ul. Mszczonowska 6
01-254 Warszawa
Nordea Bank Polska SA 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

 

Potencjalni kandydaci PRO mogą starać się o dofinansowanie np. ze środków lokalnych (gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych), deklarując, że PRO będzie dla nich drogą do zwiększania swoich kwalifikacji w zakresie pomagania innym ludziom oraz rozwijania umiejętności organizatorskich i liderskich.

  Zapraszamy! Teraz jest czas na Twój lepszy czas!

Ankieta zgloszeniowa_PRO_ 2015