Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Ogólnopolski Program Rozwoju Osobistego - EDYCJA 2017 R.

Ogólnopolski Program Rozwoju Osobistego - EDYCJA 2017 R. Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Osobistego - nowy nabór na edycję 2017

 

PRO jest intensywnym programem terapeutyczno-rozwojowym. Obejmuje 200 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. PRO adresowane jest przede wszystkim do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych i DDA jako etap terapii pogłębionej i rehabilitacji, będący kontynuacją podjętej już wcześniej pracy nad sobą, głównie w ośrodkach terapii uzależnień.

PRO – Program Rozwoju Osobistego ma ponad 25-letnią tradycję zarówno jako forma kontynuacji psychologicznej pracy nad sobą, ale także jako – forma przygotowywania osób pracujących nad sobą w związku z problemami uzależnień - do prowadzenia i organizowania pozaprofesjonalnych form pomagania – działań samopomocowych. Absolwenci PRO i dawniej SPP dla Nieprofesjonalistów to kilka tysięcy osób w Polsce!

PRO otwarty jest także dla tych osób, które chcą wspomóc własny rozwój osobisty głębszymi oddziaływaniami psychologicznymi, oraz do liderów ruchów samopomocowych, tj. trzeźwiejących alkoholików, osób współuzależnionych, DDA, DDD, które już teraz zajmują się pomaganiem nieprofesjonalnym lub też przygotowują się do pomagania i działają w lecznictwie odwykowym, w punktach konsultacyjnych, klubach abstynenckich, grupach AA, Al-Anon, DDA, organizacjach trzeźwościowych, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.


Struktura i przebieg zajęć - PRO obejmuje cztery sesje:

I sesja: 25-28 lipiec 2017 r.

II sesja 28 sierpień - 2 wrzesień 2017 r.

III sesja 18-22 wrzesień 2017 r.

IV sesja 16-20 październik 2017 r.

W trakcie programu uczestnicy pracują w małych grupach m.in. nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi oraz samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów osobistych, określaniem i wspieraniem realizacji wartości osobistych.

 


Jak zostać uczestnikiem PRO?

•    wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (do pobrania na stronie Fundacji ETOH),
•    uprzednia (przed PRO) praca psychologiczna nad sobą (może to być terapia własna, warsztaty, realizacja ze sponsorem programu AA, AL-Anon, DDA itp. - przy czym dla osób uzależnionych od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) – ukończenie podstawowej terapii uzależnienia jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania na PRO,
•    osoby uzależnione obowiązuje także pełna abstynencja od substancji chemicznych (alkohol minimum 2 lata, narkotyki, leki minimum 4 lata),
•    brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w intensywnej, całodniowej pracy psychologicznej nad sobą,
•    brak aktualnych ostrych kryzysów psychologicznych.


Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i odesłanie jej
e-mailem profilaktyka@etoh.edu.pl lub faksem (22) 836 80 81. Przed rozpoczęciem turnusu kandydaci otrzymają pismo/maila z potwierdzeniem przyjęcia na PRO, terminami i warunkami płatności.


Miejsce:  Wszystkie sesje PRO odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6.


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Profilaktyki:

tel 22/839 80 89, tel 22/439 03 11, e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl.


Prowadzący:  Zajęcia na PRO prowadzić będą wykwalifikowani, doświadczeni w pracy w tym programie trenerzy-terapeuci uzależnień-superwizorzy: Magdalena Ilnicka, Leszek Kapler, Helena Strzałkowska.

 

Ze względu na charakter zajęć istnieje wymóg pobytu w ośrodku podczas sesji. Całkowity koszt turnusu wynosi 4.150,00 zł. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach. (Cena obejmuje zajęcia dydaktyczne oraz pobyt w ośrodku Fundacji ETOH).


UWAGA:

Ten program może być finansowany ze środków gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych/zapobiegania narkomanii.
Potencjalni kandydaci PRO mogą starać się o dofinansowanie deklarując, że PRO będzie dla nich drogą do zwiększania swoich kwalifikacji w zakresie pomagania innym ludziom oraz rozwijania umiejętności organizatorskich i liderskich.

 Ankieta zgłoszeniowa:Formularz - PRO 2017