Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie- EDYCJA Jesień 2017

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie- EDYCJA Jesień 2017 Drukuj Email

 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin
z Problemem Alkoholowym

 

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w jesiennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych.

Zajęcia są przeznaczone dla: 

 • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych,opiekuńczo-wychowawczych,
 • dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy,

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. 

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

 

 Sesje odbędą się w następujących terminach:

I sesja: 8 - 10 września 2017 r.

II sesja: 29 września - 1 października 2017 r.

III sesja: 20 - 22 października 2017 r.

IV sesja: 17 - 19 listopada 2017 r.

V sesja: 24 - 26 listopada 2017 r.

 

 Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów.

 

 Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • pracy z systemem rodzinnym;
 • pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
 • metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
 • pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
 • psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

 

Całkowity koszt udziału w Kursie wynosi 435 zł. Kurs jest dofinansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewniony udział w zajęciach, materiały dydaktyczne oraz lunch każdego dnia szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 439 03 11, 22 836 80 89 lub wysyłając maila na adres: profilaktyka@etoh.edu.pl

Istnieje możliwość wykupienia noclegów oraz całodziennego wyżywienia (kolacji i śniadań). Lunch w cenie szkolenia. 

 

Planowane treści w ramach poszczególnych sesji.

 

Sesja I
 • Integracja uczestników.
 • Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.
 • Dziecko w środowisku rówieśniczym.
 • Dziecko w świetlicy socjoterapeutycznej.
 • Urazy. Korygowanie zaburzeń w obszarze ja – ja, ja – rówieśnik, ja – dorosły, ja – zadanie.
 • Komunikacja w procesie pomagania.

Sesja II
 • Uzależnienie od alkoholu. Portret osoby uzależnionej.
 • Współuzależnienie. Praca z osobą współuzależnioną.
 • Interwencja w rodzinie z problemem alkoholowym.
 • Diagnoza w socjoterapii. Planowanie pomocy.
 • Praca z dzieckiem z wykorzystaniem przytulanek.

Sesja III
 • Socjoterapia jako forma pomocy dziecku.
 • Opracowywanie scenariuszy zajęć.
 • Praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym.
 • Pierwszy kontakt z rodzicem. Typy rodziców.
 • Techniki plastyczne jako forma ekspresji u dzieci.

Sesja IV
 • Przemoc w rodzinie. Portret dziecka krzywdzonego.
 • Role przyjmowane przez dzieci w grupie rówieśniczej. Etykietowanie dzieci przez dorosłych.
 • Czynniki terapeutyczne działające w grupie.
 • Zachowanie problemowe wynikające z oporu w grupie.
 • Stawianie granic. Udzielanie pochwał dziecku jako czynnik wzmacniający pozytywne zachowania.
 • Drama w socjoterapii.


Sesja V
 • Rodzina z problemem alkoholowym w ujęciu systemowym.
 • Praca z rodziną w świetlicy socjoterapeutycznej.
 • Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej.
 • Praca superwizyjna. Omówienie Studium Przypadku.
 • Działania profilaktyczne w świetlicy socjoterapeutycznej.

 


Formularz zgłoszeniowy: Formularz socjoterapia 2016