Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży Drukuj Email

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

  5 marca 2020 roku

 NABÓR ZAKOŃCZONY! KOLEJNE TERMIN SZKOLENIA JUŻ W KWIETNIU!


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

  • nauczycieli,
  • wychowawców,
  • pedagogów szkolnych,
  • psychologów szkolnych,
  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 13 LUTEGO br. :  zachowania_formularz

 

Ramowy program:

1.  Charakterystyka i rozpowszechnienie zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, przebieg procesu zachowań samobójczych

2.  Czynniki ryzyka i ocena zagrożenia na podstawie informacji z rozmowy i obserwacji

3.  Procedury interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego

4.  Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka

5.  Współpraca ze szkołą w sytuacji kryzysu suicydalnego

 

 

 

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu, koszt 10 godzin zajęć wynosi 415 zł*. Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, obiad, serwis deserowy, zaświadczenie, parking.

 *Atrakcyjne RABATY:

- przy zgłoszeniu kilku osób jednocześnie

- dla studentów

 Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: zachowania_formularz z czytelnym odręcznym podpisem) dostępnego na stronie internetowej
www.etoh.edu.pl do dnia 13 LUTEGO 2020 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81.  Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

 


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:


tel 22/836 80 89, tel 22/439 03 11, e-mail:
profilaktyka@etoh.edu.plProwadząca: Małgorzata Łuba


Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”.Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Formularz zgłoszeniowy
: zachowania_formularz