Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2018

Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2018 Drukuj Email

Konferencja pt. 

Oblicza rodziny z problemem alkoholowym

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacja ETOH zapraszają na konferencję pt. Oblicza rodziny z problemem alkoholowym”, która odbędzie się w dniach 8 -9 czerwca 2018 r. w Warszawie w siedzibie fundacji. 

 

Zapraszamy osoby dyżurujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych, konsultantów telefonów zaufania, oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką, w tym: psychologów, pedagogów, mediatorów, kuratorów, itd.

 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  - udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy


Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konferencji zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz TZ 2018 – do 17 maja 2018 roku na adres e-mailowyprofilaktyka@etoh.edu.pl 

 

Właściwe rozumienie problemów osób z rodzin z problemem alkoholowym jest podstawą trafnej i skutecznej pomocy. Program Konferencji opiera się na sprawdzonych metodach oddziaływań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych z praktyki wysokiej klasy specjalistów. Konferencja będzie realizowana w formie wykładów, warsztatów, seminariów – łącznie 18 godzin. Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci, psychiatrzy oraz trenerzy mający doświadczenie w pracy z tematami dotyczącymi uzależnień, pracy z rodziną, terapią par, itp.

 

Będzie to także doskonała okazja do zdobycia wiedzy i osobistej pracy nad własnymi doświadczeniami.

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego   Formularz TZ 2018

– do 17 maja 2018 roku na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników konferencji otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w konferencji.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się
z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH

tel. 22 439 03 11,          tel. 22 836 80 89,           e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

  

Zapraszamy !