Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2017

Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2017 Drukuj Email

Konferencja szkoleniowa

pt. "Ostry i przewlekły stres a zdrowie psychiczne

 

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją ETOH zaprasza na konferencję szkoleniową pt. Ostry i przewlekły stres a zdrowie psychiczne”, która odbędzie się w dniach 5 - 6 września 2017r. w Warszawie w siedzibie fundacji. 

Zapraszamy osoby dyżurujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych, konsultantów telefonów zaufania, oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką, w tym: psychologów, pedagogów, mediatorów, kuratorów, itd.

 

Program Konferencji opiera się na sprawdzonych metodach oddziaływań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych z praktyki wysokiej klasy specjalistów. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy takich wybitnych ekspertów jak: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała i dr Piotr Plichta. Warsztaty i zajęcia seminaryjne poprowadzą znani psychoterapeuci, psychiatrzy oraz  trenerzy mający doświadczenie w pracy z tematami dotyczącymi zdrowia psychicznego, w tym stresu oraz zaburzeń psychicznych, jak m.in. dr n. med. Witold Pawliczuk, dr n.med. Ryszard Jabłoński, dr Adam Kłodecki i inni.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego TZ_2017 FORMULARZ    – do 11 sierpnia 2017 roku na adres e-mailowyprofilaktyka@etoh.edu.pl 

W czasie zajęć przedstawione zostaną nowoczesne metod i formy pracy profilaktycznej w aspekcie uzależnień, ostrego i przewlekłego stresu, samouszkodzeń dzieci i młodzieży, zaburzeń lękowych, depresji, samobójstw, itp. Promowanie zdrowego stylu życia - podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej.

Projekt zaplanowany jest z myślą o osobach mających bezpośredni kontakt z młodzieżą, dziećmi i osobami z problemem alkoholowym; z grupy podwyższonego ryzyka pod względem narażenia na stres takich jak osoby pracujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych, konsultanci telefonów zaufania oraz psycholodzy, pedagodzy,  mediatorzy, kuratorzy. Będzie to także doskonała okazja do zdobycia wiedzy i osobistej pracy nad własnymi doświadczeniami.

Udział w konferencji to inwestycja w kwocie 230 zł. Co ważne: w ramach powyższej kwoty organizator zapewnia udział w zajęciach, materiały edukacyjne, pełne wyżywienie oraz nocleg. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego   TZ_2017 FORMULARZ

– do 11 sierpnia 2017 roku na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników konferencji otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w konferencji.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

 tel 22/836 80 89,        tel 22/439 03 11,        e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

 

Program Konferencji zostanie załączony w terminie późniejszym.

 

 

Zapraszamy !