Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Szkolenie

Szkolenie Drukuj Email

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

"Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne
u młodzieży – czy na pewno moda"

7-8 listopada 2019 r.

Nabór rozpocznie się 19 września br.

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Podczas warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na wiele różnych pytań, m.in. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak mądrze pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej? Jak nauczyć innych, dostępnych i skutecznych form radzenia sobie z problemami? Jak reagować, gdy w grupie pojawi się zjawisko „zarażania się”?

Szkolenie skierowane jest do:

 •  nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • asystentów rodziny,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • innych osób zainteresowanych tematyką.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularz zgłoszeniowy:  listopad_formularz

 

Ramowy program:

 • Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.
 • Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania.
 • Samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze.
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży.
 • Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających.
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających.
 • Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej.
 • Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży.
 • Działania profilaktyczne szkoły. 

 

Zapraszamy do udziału w dwudniodniowym szkoleniu, koszt 16 godzin zajęć wynosi 796 zł*. Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie, serwis deserowy, nocleg, zaświadczenie, parking.

 *Atrakcyjne RABATY:

- przy zgłoszeniu kilku osób jednocześnie

- dla studentów

 - dla osób, które nie będa korzystay z noclegu i śniadania

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: listopad_formularz (z czytelnym odręcznym podpisem)  do dnia 15 października 2019 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81.

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.  

 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

 

tel 22/836 80 89,                tel 22/439 03 11,           e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH
jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

`Prowadząca: Małgorzata Łuba

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować  z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania): listopad_formularz