Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Działalność GKRPA dla osób z województwa mazowieckiego

Działalność GKRPA dla osób z województwa mazowieckiego Drukuj Email

   Bezpłatne szkolenie  dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

dla osób z województwa mazowieckiego

WOLNE MIEJSCA

 

 

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

  • osoby zainteresowane tematem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  • członków lub kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników szkolenia interdyscyplinarnej, najnowszej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umiejętności do podejmowania skutecznych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Uzależnienie od alkoholu oraz picie ryzykowne, szkodliwe. Współuzależnienie.
  • Przemoc w rodzinie.
  • Pomoc organizacyjna dla dzieci krzywdzonych/dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
  • Oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży.
  • Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne -system rekomendacji.
  • Zagadnienia prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Każdy uczestnik weźmie udział w 44 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 3 –dniowych zjazdów 

I SESJA: 29 – 31 października 2019 r.
II SESJA: 18 - 20 listopada 2019 r. 

Miejsce odbywania się zajęć i zakwaterowania: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa

 

Zadanie w całości finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach środków przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

 

Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w szkoleniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres e-mailowy: szkoleniamcps@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Formularz do pobrania:Formularz mcps 2019

  HARMONOGRAM SZKOLENIA


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: 

z panią Wioletą Wojnowską tel. 604 616 122 lub 22/439 03 11 lub tel. 22/836 80 89

e-mail:szkoleniamcps@etoh.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do dnia 17.10.19 r. na adres: szkoleniamcps@etoh.edu.pl