Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych Drukuj Email

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

  „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

Szkolenie rozpoczyna się już 7 września 2018 roku. Projekt „Między Lwem a Pogromcą..."  to 83 godziny praktycznej wiedzy – na Państwa prośby została zwiększona liczba zajęć. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

   

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć (63 godz. warsztatów i 20 godz. wykładów) realizowanych podczas 4 sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

I     7 - 9 wrzesień 2018 r.

II    4 - 7 październik 2018 r.

III   19- 21 październik 2018 r.

IV   16 - 18 listopad 2018 r.

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

 Projekt  jest  w całości finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020. W ramach szkolenia mają Państwo bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

  

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: LEw formularz 2018

prosimy przesyłać w terminie do 10.08.2017 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi prowadzących zajęcia profilaktyczne lub planujący prowadzenie tego typu zajęć w miejscu swojej prac.

 

 Szkolenie obejmuje 83 godziny zajęć (63 godz. warsztatów i 20 godz. wykładów)

Zakres merytoryczny:

  • Profilaktyka uzależnień behawioralnych.
  •  Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu
  •  Dialog motywujący.
  • Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.
  •  Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.
  • Praca własna nad przekonaniami dotyczącymi uzależnień behawioralnych.
  • Metody pracy z „trudną grupą”:

  Program merytoryczny opracowała Pani Izabela Dmitrowicz.

 Dodatkowo planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

(Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów. Dopuszczalna ilość nieobecności 10 % całości szkolenia).

  

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/439 03 11,               tel  22/836 80 89,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

 

Do pobrania:

 LOGA

 Formularz zgłoszeniowy: LEw formularz 2018

Kryteria udziału:  Kryteria

 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !