Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych Drukuj Email

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

  „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

Projekt „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”  przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. 

 

Program szkoleniowy obejmuje 67 godzin zegarowych realizowanych podczas 3  sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

  I.          22 - 24 września 2017 r.

II.         26 - 29 października 2017 r.

 III.        24 - 26 listopada 2017 r.

Dodatkowo  w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

 

 Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020.

 

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: icon formularz_2017

prosimy przesyłać w terminie do 15.08.2017 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi prowadzących zajęcia profilaktyczne lub planujący prowadzenie tego typu zajęć w miejscu swojej prac.

 

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w związku a tym opłata za udział w szkoleniu wynosi jedynie 330 zł. W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość wykupienia noclegu - więcej szczegółów pod nr telefonu 22/ 439 03 10

 

Szkolenie obejmuje 67 godz. zegarowych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów i seminariów. (Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów. Dopuszczalna ilość nieobecności 10 % całości szkolenia).

Zakres merytoryczny:

1.  Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

2. Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu

3.  Dialog motywujący.

4. Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.

5.  Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.

  Program merytoryczny opracowała Pani Izabela Dmitrowicz.

 Dodatkowo planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

  

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

 tel 22/836 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

formularz_2017

 LOGA

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

*w pierwszej kolejności podczas rekrutacji będą brane osoby pracujące  w placówkach oświatowych