Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Konferencja z zakresu psychoterapii zaburzeń emocjonalnych.

Konferencja z zakresu psychoterapii zaburzeń emocjonalnych. Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

 Polskiego  Towarzystwa  Psychologicznego

 

                        Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów i psychologów na szkolenie w zakresie psychoterapii zaburzeń emocjonalnych.

 

                     W czasie konferencji zostaną przedstawione metody i strategie mające zastosowanie w zaawansowanej, tzw. pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Zajmiemy się  pracą z pacjentami, którzy mają już przepracowane podstawowe problemy związane ze swoimi uzależnieniami, a  ponadto pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych potrafią już utrzymywać długotrwałą abstynencję. Osoby takie zgłaszają się zarówno do placówek odwykowych na dalszą terapię jaki do innych miejsc, w których udzielana jest pomoc psychologiczna.

Skuteczna pomoc tym pacjentom wymaga od terapeutów rozumienia zarówno  psychologicznych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia jak i istoty zaburzeń emocjonalnych i problemów osobistych, które u nich współwystępują. Chcemy przedstawić różne sposoby pracy z tą grupą pacjentów.

 

 Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i udział w niej jest bezpłatny. 


Konferencja odbędzie się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska  6.

 

Zgłoszenia  przyjmujemy w Instytucie Psychologii Zdrowia drogą mailową lub telefonicznie:  22 863 8738 w.111 , Danuta Pastoła.

 

                                                  Zajęcia i tematy szkolenia:

 

Wykłady:

1.prof.J.Mellibruda „Wpływ doświadczeń traumatycznych w dzieciństwie na zaburzenia osób dorosłych”

2.prof.J.Mellibruda „Nadmiarowość lęku i smutku jako treść problemów osobistych”

3. dr Krzysztof Gąsior „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych w pogłębionej fazie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych ”

4. Jolanta Ryniak  „Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi- możliwości i ograniczenia”

Warsztaty:   

Tura A

1.     Jacek Skrobot „ Strategie pracy nad lękiem w pogłębionej fazie terapii uzależnienia i współuzależnienia”

2.     Iwona Kołodziejczyk „ Psychoterapia problemów osobistych u osób z depresją”

3.     Honorata Skrętowska „Dramatyzacja i eksploracja jako ścieżki pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi”

4.     Joanna Sobczyńska  „Praca nad destrukcyjnymi schematami osobistymi i problemami emocjonalnymi u osób  współuzależnionych”

5.     Anna Szczepańska „Metody pracy z chroniczną złością  u osób z długotrwałą abstynencją”

6.     Jolanta Hojda „ Strategie pracy z osobami z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi”

7.     Agata Janasz –Osowska „Problemy osób współuzależnionych zgłaszających się na psychoterapię nerwic”

 

Tura B

1.Honorata Skrętowska „Dramatyzacja i eksploracja jako ścieżki pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi”

2.Jacek Skrobot „ Strategie pracy nad lękiem w pogłębionej fazie terapii uzależnienia i współuzależnienia

 3. Agnieszka Litwa-Janowska „ Poczucie winy i krzywdy w narracji pacjentów uzależnionych po przebytych traumach”

 4. Joanna Sobczyńska  „Praca nad destrukcyjnymi schematami osobistymi i problemami emocjonalnymi u osób  współuzależnionych”

5.Iwona Kołodziejczyk „ Psychoterapia problemów osobistych u osób z depresją”

6.Anna Szczepańska „Metody pracy z chroniczną złością  u osób z długotrwałą abstynencją”

7.Jolanta Ryniak „ Specyfika pracy z osobami uzależnionymi ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi- problemy i możliwości ich rozwiązywania”

 

           Będzie też możliwość podzielenia się doświadczeniami z własnej pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi w czasie  wieczornych spotkań grupowych.