Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Studium Terapii Uzależnień

Studium Terapii Uzależnień Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór na nowe szkolenie

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Edycja 2020/2021

Zajęcia rozpoczynają się już - 4 marca 2020 r.

Studium Terapii Uzależnień powstało z połączenia Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, które szkoliło przede wszystkim terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin ze Studium Terapii Uzależnień- NARKO, które przeznaczone było dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.  STU wygrało konkurs  na szkolenie terapeutów wszystkich uzależnień ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

STU jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. W ramach STU będzie realizowany program wymagany przez KBdsPN dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na stronie

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

 Podstawowe tematy w szkoleniu:

  •  diagnoza uzależnień i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień
  • integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień
  • podstawy psychopatologii
  •   dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom,
  •  problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie,
  •   specyfika problemów i psychoterapii DDA,
  •  strategie pracy w pogłębionej fazie psychoterapii, w tym pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi i osobistymi
  •   trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
  •  uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny, pacjenci z uzależnieniem krzyżowym, z podwójną diagnozą
  •  zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard , uzależnienie od komputera i inne).

Termin sesji 2020

Termin sesji 2021

 

I s. 4-8 marca 2020,  

II s. 15-19 kwietnia 2020,

III s. 14-17 maja 2020,

IV s. 11-14 czerwca 2020,

V s. 27-30 sierpnia 2020,  

VI s. 24-27 września 2020,

VII s. 22-25 października 2020, 

VIII s. 5-8 listopada 2020,

IX s. 3-6 grudnia 2020,

X s. 18-21 lutego 2021,

XI s. 18-21 marca 2021, 

XII s. 8-11. Kwietnia 2021,

XIII s. 30 kwietnia – 3 maja 2021,

XIV s. 3-6 czerwca 2021  

Pierwsze dwie sesje to treningi: interpersonalny i intrapersonalny, konieczne więc jest zakwaterowanie w Fundacji ETOH.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się w Ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH - Warszawa ul. Mszczonowska 6,

gdzie jest także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w czasie całego szkolenia

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie

www.psychologia.edu.pl lub www.ipz.edu.pl

Tel.22 86 39 097