Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór  do nowej edycji

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 na rok 2018/2019

 
Studium uzyskało akredytację

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

 

Całe szkolenie zawiera 14 sesji. Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji.

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

Zajęcia zaczynają się 21 marca 2018

   

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl

Tel.22 86 39 097

 

Podstawowe tematy w szkoleniu:

  •    diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień
  •  integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień
  • dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom,
  •   problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie,
  •  specyfika problemów i psychoterapii DDA,
  •  strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi
  •  trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
  • uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, pacjenci z podwójną diagnozą
  • zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard, uzależnienie od komputera i inne).

 

Szkolenie odbywa się w Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6 gdzie jest także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w czasie całego szkolenia. www.etoh.edu.pl.

 


 Terminy sesji:

                                                                                                                                      

                                                                        

I.                21.03-25.03.18

II.              27.04-01.05.18

III.           26.05-29.05.18

IV.            28.06-01.07.18

V.               12.08-15.81.18

VI.            20.09-23.09.18

VII.         25.10-28.10.18

VIII.      22.11-25.11.18

IX.            24.01-27.01.19

X.               14.02-17.02.19

XI.            14.03-17.03.19

XII.          11.04-14.04.19

XIII.       02.05-05.05.19

XIV.         20.06-23.06.19

 

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie

www.psychologia.edu.pl

Tel.22 86 39 097