Aktualności arrow Ośrodek Pomocy PĘPEK

Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci oraz Młodzieży Drukuj EmailPĘPEK
Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii
dla Dzieci i Młodzieży


Od 1 września do 30 września prowadzimy nabór do grup socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym: Oferta kierowana jest do: młodzieży starszej w wieku 16 - 18 lat; młodzieży młodszej 13 - 15 lat; dzieci starszych 11 - 12 lat; dzieci 8 - 1 0 lat
Wszelkich informacji telefonicznie udzielają pedagodzy i psycholog ośrodka od 1 września w godz. 11.00 - 16.00.


Ośrodek utworzony został w 1994 r. w centrum Warszawy, w środowisku o dużym wskaźniku marginalizacji wynikającym z uzależnienia jednego lub kilku członków rodziny, ubóstwa oraz bezrobocia.

Kierownikiem ośrodka jest mgr Joanna Granigier.

Początkowo w Ośrodku prowadzono zajęcia tylko z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, z czasem zaczęto rozszerzać ofertę pomocy obejmującą także rodziców oraz podjęto współpracę z placówkami, instytucjami oraz organizacjami udzielającymi innego typu pomocy na terenie Warszawy.

Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Warszawy. Dzieci kierowane są do Ośrodka przez rodziców podejmujących leczenie odwykowe, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych. Wszystkie grupy prowadzone są pod kątem pracy socjoterapeutycznej, realizując cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne. Ich głównym zadaniem jest pomoc psychologiczna dzieciom, które pozostają w trudnej sytuacji domowej wynikającej z alkoholizmu rodziców; przeciwdziałanie patologiom społecznym; konstruktywne zorganizowanie czasu wolnego dzieciom; rozwój ich zainteresowań; nabycie i rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, uczuć, funkcjonowania w grupie, przestrzeganie norm grupowych, wyrażanie potrzeb oraz szeroko pojęta pomoc szkolna poprzez zajęcia reedukacyjne i indywidualną pracę z dzieckiem podczas odrabiania lekcji.

W ciągu tych lat, działalność Ośrodka prowadzona była na kilku płaszczyznach problemowych:

 • Opieka i wychowanie;

 • Edukacja i profilaktyka;

 • Pomoc psychologiczna;

 • Opieka socjoterapeutyczna.

 Zadania Ośrodka realizowane są poprzez:

 • Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych w czterech grupach wiekowych;

 • Prowadzenie konsultacji i wsparcia dla rodziców w ramach spotkań indywidualnych i grupy wsparcia;

 • Pomoc dziecku w kontakcie indywidualnym;

 • Pomoc dziecku w nadrobieniu zaległości szkolnych.

 • Opieka pedagogiczno-psychologiczna udzielana dzieciom z rodzin alkoholowych realizowana w formie zajęć wyrównawczych, ogólnorozwojowych, grup socjoterapeutycznych.

 • Realizacja programu profilaktyki alkoholowej w ramach grup rozwojowych i socjoterapeutycznych.

 • Edukacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca i kształcąca podstawowe umiejętności psychologiczne.

 • Systematyczna współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem.

 • Praca pedagogiczna z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach.

 • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez udział w zajęciach tematycznych

KONTAKT:

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży "Pępek"

ul. Hoża 41 domofon 200

00-681 Warszawa

tel./fax (22) 828 21 99 tel kom: 668 320 608

e-mail: pepek.osrodek@gmail.com