Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym Drukuj Email

 

  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”


ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych realizuje na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 5 szkoleń pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problem alkoholowym.

 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego,  w tym:

 •  Przedstawicieli instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ochrony zdrowia.
 • Pracowników Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Pracowników sanepidu.
 •  Przedstawicieli instytucji, kościołów i związków wyznaniowych.
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym też przemocy w rodzinie.

 

Szkolenia będą odbywały się w 5 lokalizacjach, każde realizowane w trakcie 3 dni roboczych (20 godz. dydaktycznych).


 • Szkolenie 1: 4-6.10.2017 r. - WARSZAWA- BRAK MIEJSC

Miejsce: Fundacja ETOH

Ul. Mszczonowska 6

01-254 Warszawa

Tel. 22 836 80 80

Email: etoh@etoh.edu.pl


 • Szkolenie 2: 18-20.10.2017 r. - SIEDLCE- BRAK MIEJSC

Miejsce: Hotel "Janusz"
ul. Pusta 15
08-110 Siedlce
tel. 025 633 06 66
e-mail: janusz@janusz.pl


 • Szkolenie 3 : 23-25.10.2017 r.- Białobrzegi BRAK MIEJSC

Miejsce: "Emaus"

Ośrodek Edukacyjno - Charytatywny Diecezji Radomskiej

Turno - Brzeźce k/Białobrzegów Radomskich

26 - 800 Białobrzegi

Tel 794303494

e-mail: biuro@emausturno.pl


 • Szkolenie 4: 6-8.11.2017 r.-PŁOCK - BRAK MIEJSC

Miejsce: Hotel „Płock”***

ul. Jachowicza 38

09-400 Płock             

Tel. recepcja 24 262 93 93               

e-mail: hotelplock@hotelplock.eu                                   


 • Szkolenie 5: 8-10.11.2017 r.- BROK

Miejsce: „Rzemieślnik”

ul. Brzostowa 2
807-306 Brok

tel: (29) 74 57 039

e-mail: rzemieslnik.brok@wp.pl

 

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz dwa noclegi.

 

Zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego – do 4 września 2017 r. na adres e-mailowy:  szkoleniamcps@etoh.edu.pl, bądź faxem nr 22/836 80 81

 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej

Fundacji ETOH:

Wioleta Bartnicka:  tel: 22/439 03 11,  Milena Sucharska tel: 22/836 80 89   

e-mail: szkoleniamcps@etoh.edu.pl