Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym Drukuj Email

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni 

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć.

 

Zajęcia są przeznaczone dla:

 • wychowawców placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, tj. świetlic socjoterapeutycznych i  opiekuńczo-wychowawczych,
 •  osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy: pedagogów, nauczycieli pracujacych w szkołach,  studentów ostatniego roku na kierunku pedagogicznym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 1. pracy z systemem rodzinnym;
 2. pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
 3. metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
 4. pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
 5. psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt udziału w Kursie w Warszawie lub Gdyni wynosi 480 zł. (Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne oraz serwis deserowy każdego dnia szkolenia).  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  

 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WARSZAWA:  Formularz kurs socjoterapii 2020

 

KURS POMOCY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM w Warszawie    

Zakres merytoryczny kursu:

 1. Rodzina z problemem alkoholowym w ujęciu systemowym. Współpraca z rodzicami
  w rozwiązywaniu problemów dziecka. Koncepcje pomocy”.
 2.   „Problem uzależnienia od alkoholu w rodzinie. Metoda interwencji oraz praca z osobą współuzależnioną. Komunikacja w procesie pomagania”.
 3.  „Relacja osoby wspierającej z dzieckiem. Treści urazowe i korygujące. Socjoterapia, założenia i metody pracy. Konstruowanie scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych”.
 4.  „Praca z grupą – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu
  o skonstruowany scenariusz. Proces grupowy w socjoterapii”.
 5. „Pomoc w kontakcie indywidualnym.  Umiejętności potrzebne w pomaganiu dziecku i rodzinie. Organizacja placówki wsparcia dziennego”.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie, w terminach:

I sesja : 9 - 12 lipca 2020

II sesja: 23-26 lipca 2020

III sesja: 4-6  września  2020

IV sesja: 1-4 października 2020
 

* Organizacja kursu  w tym terminie będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. O ewentualnej zmianie terminu będziemy informować na naszej stronie internetowej www.etoh.edu.pl

 

Zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego – do dnia 18.06.2020 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81,

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie  do 18 czerwca 2020 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 604-616-122,                     tel 604-660-231,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WARSZAWA:Formularz kurs socjoterapii 2020

 

KURS POMOCY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM w Gdyni

Miejsce odbywania się w kursu:

Gdynia, ul. Chabrowa 43 w budynku Sp.16, Świetlica socjoterapeutyczna „Wesołe Buziaki” Stowarzyszenie Perspektywa

I sesja 29-30.08. 2020 r.

II sesja 12-13.09. 2020 r.

III sesja 26-27.09. 2020 r.

IV sesja 3.10. 2020 r.

V sesja 10-11.10. 2020 r.

VI sesja 24.10. 2020 r.

VII sesja 25.10. 2020 r.

VIII sesja 7-8.11. 2020 r.

 

* Organizacja kursu  w tym terminie będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. O ewentualnej zmianie terminu będziemy informować na naszej stronie internetowej www.etoh.edu.pl

W celu zapisu na Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Gdyni prosimy o kontakt z panią Joanną Bigas-Melzer

adres e-mail:  stow.perspektywa@wp.pl tel: 664-748-138