Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym Drukuj Email

 

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni 

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć.

 

Zajęcia są przeznaczone dla:

 •   wychowawców placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, tj. świetlic socjoterapeutycznych i  opiekuńczo-wychowawczych,
 •  osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy: pedagogów, nauczycieli pracujacych w szkołach,  studentów ostatniego roku na kierunku pedagogicznym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 •  pracy z systemem rodzinnym;
 •  pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
 • metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
 • pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
 • psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

Całkowity koszt udziału w Kursie w Warszawie lub Gdyni wynosi 440 zł. (Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne oraz serwis deserowy każdego dnia szkolenia).  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  

 

KURS POMOCY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM w Warszawie

 

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Rekrutacja uczestników zostanie otwarta w dniu 5 lipca 2019 r.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WARSZAWA:  Kurs pomocy socjoterapeutycznej Warszawa

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie, w terminach:

 • I sesja: 13-15.09.2019 r.
 • II sesja: 4-6.10.2019 r.
 • III sesja: 19-21.10.2019 r.
 • IV sesja: 15-17.11.2019 r.
 • V sesja: 6-8.12.2019 r.

 

Zakres merytoryczny kursu:

Sesja IRodzina z problemem alkoholowym w ujęciu systemowym. Współpraca z rodzicami
w rozwiązywaniu problemów dziecka. Koncepcje pomocy”.

Sesja II „Problem uzależnienia od alkoholu w rodzinie. Metoda interwencji oraz praca z osobą współuzależnioną. Komunikacja w procesie pomagania”.

Sesja III „Relacja osoby wspierającej z dzieckiem. Treści urazowe i korygujące. Socjoterapia, założenia i metody pracy. Konstruowanie scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych”.

Sesja IV „Praca z grupą – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu
o skonstruowany scenariusz. Proces grupowy w socjoterapii”.

Sesja V „Pomoc w kontakcie indywidualnym.  Umiejętności potrzebne w pomaganiu dziecku
i rodzinie. Organizacja placówki wsparcia dziennego”.

 

Zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego – do dnia 10.08.2019 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie od 5 lipca do *10 sierpnia 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 


KURS POMOCY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM w Gdyni

Miejsce odbywania się w kursu:

Gdynia, ul. Chabrowa 43 w budynku Sp.16, Świetlica socjoterapeutyczna „Wesołe Buziaki” Stowarzyszenie Perspektywa

 

 • I sesja:  20 – 21 - 22 wrzesień 2019 r.
 • II sesja:  5 - 6 październik 2019 r.
 • III sesja:  19 - 20 październik 2019 r.
 • IV sesja:  26 - 27 październik 2019 r.
 • V sesja:  16 - 17 listopad 2019 r.
 • VI sesja:  23 -  24 listopad 2019 r.

W celu zapisu na Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Gdyni prosimy o kontakt z panią Joanną Bigas-Melzer

adres e-mail:  stow.perspektywa@wp.pl tel: 664-748-138