Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Dialog motwujący dla KRPA

Dialog motwujący dla KRPA Drukuj Email

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

Dialog Motywujący dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  16 kwietnia 2020 roku

  Nabór trwa

Do wzięcia udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 • członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •  koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policjantów, strażników miejskich;
 •  kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.


Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:

 • zapoznanie się z głównymi sposobami pracy w konwencji Dialogu Motywującego,
 • rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, która ma na celu wzmacnianie wewnętrznej motywacji Klienta do podjęcia terapii lub diagnozy.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 16 MARCA br. : formularz_DM_kwiecien      Liczba miejsc ograniczona.

 

„Stosując DM dąży się do tego, aby Klient namówił do zmian postępowania sam siebie,w zgodzie z osobistym systemem wartości i aspiracjami.”*

 

Zasady i metody Dialogu Motywującego mają na celu wydobywanie wewnętrznej chęci do zmiany. Prowadząc DM dąży się m.in. do tego, by osoba korzystająca z pomocy nazwała ważne dla siebie wartości, dostrzegła własne zasoby, by móc dokonać istotnych dla siebie zmian w życiu.

 

Szkolenie będzie przeprowadzane w formie warsztatu – większość czasu poświęcamy na ćwiczenia, na forum grupy i w parach. Proste eksperymenty, przeprowadzone w trakcie zajęć pozwolą zapoznać się ze sposobem pracy, którego celem jest wydobywanie wewnętrznej motywacji klienta do wprowadzenia zmian w życiu.

W trakcie ćwiczeń, odnosimy się do konkretnych przykładów z pracy oraz formułujemy interwencje do przypadków zgłoszonych przez uczestników. Ustalamy, w jaki sposób może przebiegać spotkanie z Klientem, który przychodzi na posiedzenie Komisji.

 

Ramowy plan warsztatu:

 • Powitanie. Ćwiczenie integracyjne.
 • Motywacja – założenia przyjęte w DM.
 • Odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.
 •  Definicja i Duch DM.
 • Nauka narzędzi: pytania otwarte.
 • Nauka narzędzi: odzwierciedlenia i podsumowania.
 •  Nauka narzędzi: dowartościowania
 • Podsumowanie wiedzy.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu, koszt 10 godzin zajęć wynosi 415 zł*. Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, obiad, serwis deserowy, zaświadczenie, parking.

 *Atrakcyjne RABATY przy zgłoszeniu kilku osób jednocześnie

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: formularz_DM_kwiecien   (z czytelnym odręcznym podpisem) dostępnego na stronie internetowej www.etoh.edu.pl do dnia 16 MARCA 2020 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81.  Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

 


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:


tel 22/836 80 89, tel 22/439 03 11, e-mail:
profilaktyka@etoh.edu.pl

 


Prowadząca:  
Prowadząca: Marta Lizis – Młodożeniec

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka (certyfikaty  PTTPB nr 70, PTTM nr 10) z 18 - letnim doświadczeniem pracy z klientem. Autorka artykułów dotyczących DM, np.: „Dialog Motywujący w pracy GKRPA” (2013). Świat Problemów.

 

Formularz zgłoszeniowy: formularz_DM_kwiecien

 

 
 

*Rollnick S, Miller WR, Butler CC.(2010). Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej. Warszawa: Wyd. Academica SWPS.