STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

ogłasza nabór  do drugiej części

 

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

                                                                  Edycja 2017/2018

Szkolenie od V sesji jest możliwe dla osób, które ukończyły wcześniej przynajmniej jedną z następujących form szkoleń :

 Studium Pomocy Psychologicznej IPZ ,

inne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej akredytowane przez PARPA ,

czteroletnią szkołę psychoterapii lub inne szkolenia zgodne z regulaminem PARPA.

Szkolenie przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

jako szkolenie I stopnia w procesie certyfikowania Specjalistów i Instruktorów psychoterapii uzależnień.

Zajęcia zaczynają się 12 sierpnia 2018

Podstawowe tematy w szkoleniu:

·        diagnoza uzależnienia i współuzależnienia,

·        koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia,

·        integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień

·        dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień

·        problemy i psychoterapia osób współuzależnionych,

·        problematyka przemocy w rodzinie,

·        specyfika problemów i psychoterapii DDA,

·        strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość,p. winy i wstydu)

·         trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,

·        wybrane elementy psychologii osobowości i psychopatologii,

·        biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji,

·        uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny,

·        zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard , uzależnienie od komputera i inne).

 

TERMINY ZAJĘĆ 

V sesja: 12 – 15 .VIII. 18

VI sesja: 20 - 23.  IX. 18                              
VII sesja: 25 – 28. X. 18

VIII sesja: 22-25. XI. 18


  2019 r.:

IX sesja:  24- 27 .01. 19

X sesja :   14-17. 02. 19

XI sesja:     14-17.03.19

XII sesja:  11-14. 04. 19

XIII  sesja:  2- 5.  05.  19

XIV sesja: 20-23. 06. 19

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl Tel.22 86 39 097

Lub www.ipz.edu.pl


Zajęcia szkoleniowe odbywają się w Fundacji ETOH. Warszawa ul. Mszczonowska 6