STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Drukuj Email

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

ogłasza nabór 

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Instytut Psychologii Zdrowia ogłasza nabór do nowej edycji Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

na rok 2018/2020

 

                STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

               W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia pracami legislacyjnymi nad zmianami w systemie szkoleń terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi ważne jest by uczestnicy szkolenia, którzy chcą mieć zapewniony status osoby będącej w  procesie certyfikacji PARPA w 2019 roku, rozpoczęły naukę jeszcze w 2018 r.

 

Terminy sesji:

I

sesja 8–9 grudnia 2018 - sesja wprowadzająca

IX

21- 24 listopada 2019

II

sesja 27 lutego – 3 marca 2019 trening interpersonalny

X

20 – 23 lutego 2020

III

27– 31 marca trening intrapersonalny

XI

12 – 15 marca 2020

IV

26– 28 kwietnia 2019

XII

02 – 5 kwietnia 2020

V

30 maja – 2 czerwca 2019

XIII

30 kwietnia – 3 maja 2020

VI

15 – 18 sierpnia 2019

XIV

28 – 31 maja 2020

VII

19 – 22 września 2019

XV

25 – 28 czerwca 2020

VIII

24 – 27 października 2019 

Całe szkolenie zawiera 15 sesji. Koszt szkolenia od I do XV sesji wynosi 7160 zł.

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji.

 

                  Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

 

Podstawowe tematy w szkoleniu:


 •  
  • diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień
  •   integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień
  •   dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom,
  •    problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie,
  • ·specyfika problemów i psychoterapii DDA,
  • ·strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnym
  • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,  uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, pacjenci z podwójną diagnozą
  •    zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard , uzależnienie od komputera i inne).

 

Szkolenie odbywa się w Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6 gdzie jest także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w czasie całego szkolenia. www.etoh.edu.pl. W czasie sesji treningowych zakwaterowanie w Fundacji jest wymagane.

 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z IPZ, tel: 22 86 39 097 www.psychologia.edu.pl