KONFERENCJA SZKOLENIOWA PN. JAK ZROZUMIEĆ SWOJE EMOCJE I ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ Drukuj Email

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt:

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PN.

„JAK ZROZUMIEĆ SWOJE EMOCJE I ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ”

dla osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym tzw. syndrom DDA

oraz dla przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA

28 listopad – 1 grudzień 2019 r (4 dni)

  NABÓR ZAKOŃCZONY. Wyniki rekrutacji będą znane najpóźniej do 8 listopada.

Projekt skierowany jest dla (100 osób):

  • osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA),
  •  przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA,
  • osób uzależnionych z syndromem DDA, które ukończyły terapię uzależnień z długotrwałą abstynencją

Zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, które identyfikują się z problemami DDA i chcą pracować nad zmianą własnego funkcjonowania.

 

Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów takich jak m.in.: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mellibruda, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda,mgr Dorota Brewińska, mgr Anna Gromińska, mgr Bożena Słomińska, mgr Agata Janasz-Osowska, mgr Marta Wróbel-Rakowska.

Tematyka wydarzenia obejmuje 38 godzin dydaktycznych (w tym: 8 godz. wykładów, 24 godz. warsztatów, 4 godz. seminarium oraz 2 godz. panelu dyskusyjnego). Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 3 warsztatów spośród 5 proponowanych tematów.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, noclegi w pokojach z łazienkami, bezpłatny parking. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy

 

 

Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w konferencji zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego – do dnia 3.11.2019 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

 

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem..

 


 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH (pokój 38):

 

Tel. 22/836 80 89,   tel. 22/439 03 11,     e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl