ZLOSC I AGRESJA W SZKOLE JAK NA NIE REAGOWAĆ? Drukuj Email

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

Złość i agresja w szkole – jak na nie reagować?

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 marzec 2020 roku

Nabór trwa! Mamy jeszcze wolne miejsca!

 

Zachowania agresywne i wybuchy emocjonalne to u dzieci i nastolatków dość powszechne zjawisko. Ocenia się, że pojawiają się one nawet u 80% uczniów. U ok. 10% tego typu napady zdarzają się kilka razy w tygodniu lub nawet kilka razy dziennie. Mogą one objawiać się w różny sposób, jednak wspólnym ich elementem jest niewspółmierne do zdarzenia pobudzenie całego ciała oraz utrata kontroli nad własnym zachowaniem.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

 Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 21 LUTEGO br.: Formularz marzec zlosc

 

Cele:

 • rozumienie czym jest złość, agresja, zaburzenia zachowania, przemoc,
 • umiejętność rozpoznawania różnych form agresji,
 • umiejętność konstruktywnego reagowania na przejawy złości, agresji w zachowaniu ucznia,
 • znajomość procedur postępowania z wybuchami agresji impulsywnej,
 • znajomość programów radzenia sobie z przemocą rówieśniczą,
 • poszerzenie umiejętności  radzenia sobie z własnymi emocjami,  samouspokajania, odraczani reakcji i akceptowania dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych.

 

Ramowy program:

 • Złość, agresja, zaburzenia zachowania, przemoc – charakterystyka zjawisk i sposoby radzenia sobie z nimi w kontakcie indywidualnym z dzieckiem oraz poprzez interwencje w grupie szkolnej.
 •  Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia wybuchów agresji impulsywnej.
 • Szybkie sposoby radzenia sobie z emocjami, metody samouspokajania, odraczanie reakcji.
 • Programy radzenia sobie z przemocą w grupie rówieśniczej (Metoda Wspólnej Sprawy).

 

   Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz marzec zlosc z czytelnym dręcznym podpisem) do dnia 27 LUTEGO 2020 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81.  Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

 

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, koszt 16 godzin zajęć wynosi 796 zł* W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały edukacyjne, pełne wyżywienie, serwis deserowy, nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką i bezpłatny parking.

*Atrakcyjne RABATY:

 

- przy zgłoszeniu kilku osób jednocześnie

- dla studentów

- dla osób, które nie będa korzystać z noclegu i ze śniadania

 

 


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:


tel 22/836 80 89, tel 22/439 03 11, e-mail:
profilaktyka@etoh.edu.plProwadząca: Małgorzata Łuba


Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”.Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Formularz zgłoszeniowy
:
 Formularz marzec zlosc