Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego Drukuj Email

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w:

PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO

 Uwaga: Mamy jeszcze wolne miejsca - serdecznie zapraszamy!

  Program skierowany jest do:

  •  osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, które ukończyły podstawową terapię odwykową i mają co najmniej dwuletnią abstynencję;
  •  osób  współuzależnionych,
  • Dorosłych Dzieci Alkoholików.
PRO stanowi element podjętej wcześniej pracy nad sobą w różnych programach terapeutycznych.

 Jest to obszerny program, obejmujący 160 godzin pracy nad sobą. Zajęcia realizowane będą w formie 4-dniowych sesji, w następujących terminach: 

I sesja : 23-26 lipca 2020 r.

II sesja: 27-30 sierpnia 2020 r.

III sesja:  10-13 września 2020 r.

IV sesja: termin zostanie ustalony podczas I sesji

  Ze względu na formę zajęć, udział w PRO łączy się ze stałym pobytem w ośrodku Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

  „ROZWÓJ OSOBISTY PODSTAWĄ ZMIANY W  ŻYCIU”

Formularz zgłoszeniowy: PRO_formularz - przyjmujemy do 8 lipca 2020 r. ! Liczba miejsc ograniczona.

Program sesji będzie obejmował praktyczne nabywanie różnych umiejętności m.in.: komunikowania się, asertywności, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania problemów osobistych i grupowych ze zrozumieniem innych osób, określania celów, wartości oraz  pracę nad ich realizacją, a także określania przyczyn powstałych trudności. itp.

Tematyka i przebieg  sesji  będzie zależała od potrzeb beneficjentów – tj. wnoszonych tematów, procesu grupowego i aktywności.

 

 Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego:  (z czytelnym odręcznym podpisem - skan) na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81.  Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

 
 Całkowity koszt programu wynosi 4.300 zł. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w czterech ratach.

Cena obejmuje zajęcia, obsługę organizacyjną i logistyczną, materiały, zaświadczenie, pełne wyżywienie, serwis deserowy, nocleg w pokojach trzyosobowych i bezpłatny parking.

 

Osoby zainteresowane mogą starać się o dofinansowanie udziału w PRO np. ze środków lokalnych (GKRPA), deklarując, że program będzie dla nich drogą do zwiększania swoich kwalifikacji w zakresie pomagania innym ludziom oraz rozwijania umiejętności organizatorskich i liderskich. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy moga skorzystać zdofinansowania urzędu pracy - jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00330/2010.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel. 604-616-122,  tel.604-660-231   e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy:  PRO_formularz

 

Prowadząca:

Helena Strzałkowska pedagog-terapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener. Autorka  programu i twórca profilaktycznej  placówki – Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie. Trener szkoleniowy programu profilaktyki szkolnej i rodzinnej  „Między Nami” hiszpańskiego Stowarzyszenia Proyecto Hombre. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi  od środków psychoaktywnych, młodzieżą wykazującą problemy  emocjonalne i w zachowaniu,  a także osobami pozostającymi w sytuacjach przemocy, kryzysów, depresji itp. Od wielu lat szkoli i prowadzi zajęcia dla uczestników szkoleń i programów rozwoju osobistego – m.in. PWSZ w Lesznie, Stowarzyszenia MONAR, Fundacji ETOH, Stowarzyszenia „Nasza Alternatywa” pedagogów, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, rodziców oraz młodzieży innych organizacji i placówek.