Pępek Drukuj Email

Działania  realizowanie w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”  w okresie stanu wyjątkowego – pandemii koronawirusa -od 12 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii:

Wszystkie działania odbywają się online - komunikator Messenger, Skype, Zoom, Mite google, rozmowa telefoniczna.

Koordynator: Joanna Graniger. Kontakt: tel. kom. 668 320 608;  kontakt e mail: pepek.osrodek@gmail.com

 

 

Projekt trzyletni we współpracy z Dzielnicą  Śródmieście Miasta st. Warszawy

Zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2018-2021: 

 1. Wsparcie indywidualne: konsultacje wstępne, pomoc krótkoterminowa, pomoc długoterminowa kierowana do rodzin z problemem alkoholowym.
 2. Konsultacje specjalistyczne psychologiczno - pedagogiczne w zakresie poradnictwa rodzinnego - kierowana do rodzin z problemem alkoholowym.

 

 

 Projekt trzyletni we współpracy z  Urzędem Miasta st. Warszawy – Biurem Pomocy I Projektów Społecznych

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi:

 1.  Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci w wieku 7-12 lat.
 2. Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje specjalistyczne dla rodziców nastolatków podejmujących zachowania ryzykowne.
 3. Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje specjalistyczne dla matek wychodzących z uzależnienia.
 4. Poradnictwo psychologiczne: Wsparcie grupowe dla rodziców nastolatków podejmujących zachowania ryzykowne.
 5. Poradnictwo psychologiczne: Wsparcie grupowe dla członków rodzin w tym młodych dorosłych w wieku 19-25 lat.
 6. Poradnictwo pedagogiczne: Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku 6-10 lat.
 7. Działania interwencyjne i edukacyjne dla rodziców/członków rodzin.

 

Działania realizowane w 2020 roku w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”:

Projekt trzyletni we współpracy z Dzielnicą  Śródmieście Miasta st. Warszawy

Zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2018-2021: 

 1. Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 7-10 lat.
 2. Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku11-12 lat.
 3. Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 13-15 lat.
 4. Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 16-19 lat.
 5. Wsparcie indywidualne: konsultacje wstępne, pomoc krótkoterminowa, pomoc długoterminowa.
 6. Konsultacje specjalistyczne psychologiczno - pedagogiczne w zakresie poradnictwa rodzinnego.

 

Projekt trzyletni we współpracy z  Urzędem Miasta st. Warszawy – Biurem Pomocy I Projektów Społecznych

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi:

 1.  Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje diagnostyczne (młodzi dorośli/terapia pedagogiczna).
 2. Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci w wieku 7-12 lat.
 3. Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje specjalistyczne dla rodziców nastolatków podejmujących zachowania ryzykowne.
 4. Poradnictwo psychologiczne: Konsultacje specjalistyczne dla matek wychodzących z uzależnienia.
 5. Poradnictwo psychologiczne: Wsparcie grupowe dla rodziców nastolatków podejmujących zachowania ryzykowne.
 6. Poradnictwo psychologiczne: Wsparcie grupowe dla członków rodzin w tym młodych dorosłych w wieku 19-25 lat.
 7. Poradnictwo psychologiczne: Warsztaty rozwoju osobistego dla rodziców nastolatków podejmujących zachowania ryzykowne.
 8. Poradnictwo pedagogiczne: Warsztaty psychoedukacyjne dla całych rodzin.
 9. Poradnictwo pedagogiczne: Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku 6-10 lat.
 10. Działania interwencyjne i edukacyjne dla rodziców/członków rodzin.

 

Projekt roczny  we współpracy z Dzielnicą  Śródmieście Miasta st. Warszawy

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku: 

 1.  Indywidualne oddziaływania pedagogiczne skierowane do dzieci i młodzieży: Terapia biofeedback dla dzieci w wieku 8-20 lat.
 2. Indywidualne oddziaływania pedagogiczne skierowane do dzieci i młodzieży: Terapia Integracji sensorycznej dla dzieci w wieku 5-8 lat.
 3. Indywidualne oddziaływania pedagogiczne skierowane do dzieci i młodzieży: Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku 5 - 10 lat
 4. Konsultacje dla rodziców
 5. Wsparcie psychologiczne w kontakcie indywidualnym dla dzieci w wieku 5-11 lat
 6. Konsultacje psychiatryczne