Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Szkolenie on-line Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym kompendium wiedzy w pigułce

Szkolenie on-line Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym kompendium wiedzy w pigułce Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w zajęciach:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 •   pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •   członków  i przewodniczących komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •   kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •   osoby zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień, które chcą zapoznać się lub pogłębić wiedzę na temat przeciwdziałania narkomanii;
 • pracowników szkół i placówek oświatowych
 •   i inne zainteresowane tematem osoby    

 

Szkolenie on-line

  „Przeciwdziałanie narkomanii  i „dopalaczom” na poziomie lokalnym – kompendium wiedzy w pigułce”

 

Informacje organizacyjne:

 •   📅 wtorek 9 marca 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:15 – 11:30
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 190 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne zajęć.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_narkomania prosimy przesłać najpóźniej do 26 lutego 2021 roku.

 

Zajęcia poprowadzi: Artur Malczewski - socjolog (Uniwersytet Warszawski). Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (REITOX Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w którym pracuje od 1999 roku.

 

 

Zakres tematyczny webinaru:

 •  Opis narkotyków, leków oraz „dopalaczy”: działanie, wygląd, efekty, zagrożenia
 •  Skala problemu narkotyków i „dopalaczy” w Europie i w Polsce
 • Podstawy prawne przeciwdziałania narkomanii – omówienie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku oraz ostatnich zmian prawnych
 • System pomocy osobom uzależnionym w Polsce – profilaktyka, leczenie, post-rehabilitacja oraz redukcja szkód 
 • Strategie przeciwdziałania narkomanii: redukcja popytu, redukcja podaży oraz redukcja szkód
 • Marihuana – mity i fakty, nowe formy sprzedaży konopii w postaci trawomatów
 • Wykorzystanie kannabinoidów (THC, CBD) w celach medycznych 
 • Pytania i odpowiedzi

 

   Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz sposobów przeciwdziałania narkomanii zarówno w Polsce jak i w Europie. Przedstawione zostaną najnowsze informacje dotyczący rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w Polsce i w Europie. Przekazane zostaną także informacje na temat polskich rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii w odniesieniu do podejść w innych krajach jak np. Czechy czy Francja.  Opis systemu pomocy osobom uzależnionym będzie miał na celu zapoznanie uczestników przede wszystkim z obecnymi rozwiązaniami w zakresie leczenia oraz profilaktyki. W ramach tej prezentacji zostaną omówione również kluczowe instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii na poziomie centralnym i lokalnym. Zaprezentowane zostaną wyniki badania dotyczącego wpływu epidemii koronowirusa na pomoc osobom uzależnionym w Polsce i w Europie. W ramach tego badania udało się zidentyfikować problemy oraz rozwiązania jakie zostały wdrożone w placówkach pomocowych w odpowiedzi na pojawienie się epidemii. Ponadto uczestnicy webinarium będą mogli zapoznać się z informacjami na temat marihuany oraz wykorzystaniu kannabinoidów w celach leczniczych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania :  formularz_narkomania

 

METODA PRACY:

 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom .
 • W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Ważne: e-mail może trafić do: spamu lub powiadomień/ofert
 •   Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie po pobraniu bezpłatnej aplikacji (zajmuje to dosłownie 2 min.)
 •   będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

 • Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
 •   Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
 •   Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
 •    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
 •    Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz_narkomania

 i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko - narkomania

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I POTWIERDZENIE WPŁATY*
najpóźniej do 26 lutego 2021 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Uwaga. W przypadku konieczności otrzymania faktury w celu uiszczenia opłaty za szkolenie zwracamy się z prośbą o przesłanie oświadczenia w którym dana instytucja/płatnik zobowiązuje się pokryć za Państwa koszty udziału. Oświadczenie musi zostać podpisane i opieczętowane przez płatnika. Akceptujemy również umieszczenie podpisu i pieczątki płatnika na formularzu zgłoszeniowym wraz z danymi do wystawienia faktury.

 

Zajęcia poprowadzi: Artur Malczewski - socjolog (Uniwersytet Warszawski). Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (REITOX Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w którym pracuje od 1999 roku.

Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących tworzenia monitorowania problemu narkotyków i narkomanii (Turcja, Północna Macedonia, Serbia, Ameryka Południowa i region Karaibów), profilaktyki (Gruzja), jak również europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień (EDPQS) czy tematyki „dopalaczy” (I-Trend).

Obecnie koordynator pakietu trzeciego projektu „Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe – ASAP-Training.” (http://asap-training.eu).

Prowadził szkolenia z zakresu profilaktyki w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Gruzji oraz Turcji jak również był prelegentem na konferencjach naukowych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii.

Autor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim, w tym broszury Wydawnictwa REMEDIUM – Fundacji ETOH. Wybrane publikacje książkowe: Artur Malczewski „Diagnoza problemów alkoholowych w gminach jako obowiązkowy punkt wyjścia dla działań prowadzonych przez samorządy” Fundacja Instytut Łukasiewicza 2017; Artur Malczewski, Michał Kidawa "Nowe substancje psychoaktywne w Europie. Skala zjawiska i przeciwdziałanie" Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2018.