Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Konferencja DDA

Konferencja DDA Drukuj Email

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt:

KONFERENCJA SZKOLENIOWA pn.

„Jak wyjść z pokoju dziecięcego i skutecznie radzić sobie w dorosłym świecie? - praca nad stresem i zmianą niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie wyniesionych z dzieciństwa DDA”

 zwiększająca kompetencje interpersonalne i intrapsychiczne osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA

  18 - 20 września 2020 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY!

 

Projekt skierowany jest dla (100 osób):

  • osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA),
  • przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA,
  • osób uzależnionych z syndromem DDA, które ukończyły terapię uzależnień z długotrwałą abstynencją

Zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, które identyfikują się z problemami DDA i chcą pracować nad zmianą własnego funkcjonowania.

 Program konferencji opracowała  mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Tematyka wydarzenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 8 godz. wykładów, 12 godz. warsztatów, 2 godz. seminarium). Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 2 warsztatów spośród proponowanych tematów.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, noclegi w pokojach z łazienkami, bezpłatny parking. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy


 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH (pokój 38):

 e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl 

tel. 22/836 80 89,  tel. 22/439 03 11,