Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Darmowe szkolenie online. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły.

Darmowe szkolenie online. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły. Drukuj Email

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły (online) DLA MAZOWSZA

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”. Szkolenia będę realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

 

TEMATYKA SZKOLENIA: osiem odrębnych jednodniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

·     Blok 1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych w szkołach i przedstawienie wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

·    Blok 2. Profilaktyka: cele profilaktyki, strategie profilaktyczne, przykłady pomocy dzieciom i młodzieży, przegląd ofert profilaktycznych,  prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki w czasie pandemii.

·      Blok 3. Rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów: działalność profilaktyczna jako ścieżka kształcenia zawodowego.

·      Blok 4. Nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

 

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla ośmiu niezależnych grup szkoleniowych w następujących terminach: 14 września 2021 r., 15 września 2021 r., 21 września  2021 r., 22 września  2021  r., 5 października 2021 r., 6 października 2021 r., 19 października  2021 r., 20 października  2021 r.

 

GODZINY: Szkolenie realizowane w godzinach 9:00-14:00

 

Każdy uczestnik może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 6 godz. dydaktycznych.

 

ADRESACI SZKOLENIA: osoby pracujące wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego z dziećmi i młodzieżą (np. nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, kuratorzy, profilaktycy, socjoterapeuci).

 

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

 

 

Zapisy na szkolenie odbywają się przez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego na stronie https://rejestracja.etoh.edu.pl

Na powyższej stronie znajduje się także regulamin szkolenia.