Aktualności

Działalność GKRPA dla osób z województwa mazowieckiego

   Bezpłatne szkolenie  dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

dla osób z województwa mazowieckiego

WOLNE MIEJSCA

 

 

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

 • osoby zainteresowane tematem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 • członków lub kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników szkolenia interdyscyplinarnej, najnowszej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umiejętności do podejmowania skutecznych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Uzależnienie od alkoholu oraz picie ryzykowne, szkodliwe. Współuzależnienie.
 • Przemoc w rodzinie.
 • Pomoc organizacyjna dla dzieci krzywdzonych/dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży.
 • Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne -system rekomendacji.
 • Zagadnienia prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Każdy uczestnik weźmie udział w 44 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 3 –dniowych zjazdów 

I SESJA: 29 – 31 października 2019 r.
II SESJA: 18 - 20 listopada 2019 r. 

Miejsce odbywania się zajęć i zakwaterowania: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa

Czytaj całość…
 
KONFERENCJA SZKOLENIOWA PN. JAK ZROZUMIEĆ SWOJE EMOCJE I ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt:

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PN.

„JAK ZROZUMIEĆ SWOJE EMOCJE I ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ”

dla osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym tzw. syndrom DDA

oraz dla przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA

28 listopad – 1 grudzień 2019 r (4 dni)

 

Projekt skierowany jest dla (100 osób):

 • osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (z tzw. syndromem DDA),
 •  przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA,
 • osób uzależnionych z syndromem DDA, które ukończyły terapię uzależnień z długotrwałą abstynencją

Zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, które identyfikują się z problemami DDA i chcą pracować nad zmianą własnego funkcjonowania.

 

Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów takich jak m.in.: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mellibruda, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda,mgr Dorota Brewińska, mgr Anna Gromińska, mgr Bożena Słomińska, mgr Agata Janasz-Osowska, mgr Marta Wróbel-Rakowska.

Czytaj całość…
 
Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

13 listopada 2019 roku

                                              ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 17 października br. :  Formularz_jednodniowe

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2019 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
   Jesień 2019 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

    Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zajęciach, które zostaną zrealizowane podczas dwóch trzydniowych sesji (całoś szkolenia obejmują dwie sesje tj. 48 godzin zajęć):

I sesja 25 -27 września 2019 roku   i    II sesja 16-18 października 2019 roku.

   ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem). - Ośrodek Fundacji ETOH w Warszawie. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz_Gminy_2019   –. skanem na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…