Aktualności

Ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA !

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego stanu epidemii w Polsce, Fundacja ETOH odwołuje do 14 kwietnia br. wszystkie przewidziane do tego czasu szkolenia i inne aktywności. Pracownicy Fundacji wykonują swoją pracę w trybie zdalnym.

W sprawach szkoleń prosimy o kontakt na e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl i telefonicznie: 604 660 231 – Milena Sucharska i 604 616 122 – Wioleta Wojnowska.

W sprawach wydawnictwa i wycieczek prosimy o kontakt telefoniczny 730 800 185 – Ewa Królak; w sprawach pilnych: dyrektor Iwona Dziewulska − 608 608 498.

Nasz Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”, mieszczący się przy ul. Hożej 41, również pozostaje nieczynny do 14 kwietnia. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z kierownikiem placówki Joanną Graniger − tel. 603 673 866.


Czytaj całość…
 
Pierwsza pomoc emocjonalna

 

   "Pierwsza pomoc emocjonalna. Szkolenie on-line

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu on-line  "Pierwsza pomoc emocjonalna”. W szkoleniu możesz uczestniczyć przestrzegając zasady #zostanwdomu . Szkolenie odbędzie się  9 kwietnia 2020 r. – zaczynamy o godzinie 15:00. Zajęcia poprowadzi: mgr Małgorzata Łuba.

 

CEL: Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy nauczycieli nt. trudności emocjonalnych i psychicznych, jakich może doświadczać młodzież i młode osoby dorosłe, a także podniesienie ich kompetencji i umiejętności w reagowaniu na zauważone problemy.

 

RAMOWY PROGRAM:

 • Wybrane zagrożenia dla emocji i psychiki młodych osób – charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie (depresja, samouszkodzenia i zachowania samobójcze).
 • Zasady postępowania – od obserwacji, poprzez nawiązanie kontaktu i ocenę bezpieczeństwa, po poszukiwanie rozwiązań i współpracę z opiekunami.

 

ZOSTAŃ W DOMU I SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIE ON-LINE:

📅9 kwietnia 2020 r.
🕘Godziny szkolenia: 15:00 – 16:30
💰Cena promocyjna – na start 60 zł

 

SZKOLENIE POLECAMY DLA:

• nauczycieli,
• wychowawców,
• pedagogów  i psychologów szkolnych,
• pracowników OPS,

• pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,

• pracowników domów dziecka

• osób zainteresowanych, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

 

PROWADZĄCA: Małgorzata Łuba - Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji.Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Fromularz_pomoc_kwiecien

Czytaj całość…
 
Oswoić stres jak radzić sobie ze stresem

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w

 

Szkoleniu on-line

„Oswoić stres – jak radzić sobie ze stresem”

 

ZOSTAŃ W DOMU I SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA ON-LINE:

·        15 kwietnia 2020 r.

·        Godziny szkolenia: 18:00 – 19:30

·        Cena: 75 zł

 

Zajęcia poprowadzi: mgr Małgorzata Łuba.

 

CELE: Głównym celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Uczestnik szkolenia:

·      Pozna definicji stresu;

·      Dowie się o krótko- i długofalowym wpływie stresu na człowieka;

·      określi swój styl reagowania  w sytuacjach stresowych;

·      pozna różne techniki relaksacyjne;

·      stworzy swoją „podręczną biblioteczkę” radzenia sobie z różnymi rodzajami stresu.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 14 kwietnia br.: Formularz_stres

RAMOWY PROGRAM:

 • Czym jest stres: definicje i objawy stresu
 • Stres – wróg i przyjaciel: długofalowe konsekwencje stresu, wpływ stresu na efektywność działania
 • Style radzenia sobie ze stresem, indywidualny wzorzec reakcji na stres
 • Krótkoterminowe działania zaradcze: techniki oddechowe, ćwiczenia fizyczne, techniki wyobrażeniowe i wizualizacje, elementy jogi śmiechu
 • Działania długoterminowe: trening Schultza, trening Jacobsona, elementy treningu rozwiązywania problemów i wzbudzania motywacji

 

PROWADZĄCA: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji.
Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w:

PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO

 Uwaga: Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju zmieniamy termin Programu Rozwoju Osobistego. Zajęcia odbędą się w miesiącach lipiec-wrzesień 2020.

W związku z powyższym rekrutacja do programu jest nadal otwarta. Szczegóły terminów niebawem zostaną uzupełnione.

 

Program skierowany jest do:

 •  osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, które ukończyły podstawową terapię odwykową i mają co najmniej dwuletnią abstynencję;
 •  osób  współuzależnionych,
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików.
PRO stanowi element podjętej wcześniej pracy nad sobą w różnych programach terapeutycznych.

 Jest to obszerny program, obejmujący 160 godzin pracy nad sobą. Zajęcia realizowane będą w formie 4-dniowych sesji, w następujących terminach:

LIPIEC - WRZESIEŃ 2020 R.

Ze względu na formę zajęć, udział w PRO łączy się ze stałym pobytem w ośrodku Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

 

 „ROZWÓJ OSOBISTY PODSTAWĄ ZMIANY W  ŻYCIU”

Formularze zgłoszeniowe przyjumujemy do 30 maja 2020 roku: Formularz PRO 2020   Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…
 
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję doskonalącą  umiejętności  psychoterapeutyczne terapeutów  udzielających  świadczeń  zdrowotnych  osobom  z  zaburzeniami wynikającymi  z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym.

 

„Psychoterapia skoncentrowana na schematach osobistych w pracy z DDA mającymi  problemy w relacjach”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2020 r.* w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

* Organizacja konferencji w tym terminie będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. O ewentualnej zmianie terminu będziemy informować na naszej stronie internetowej www.etoh.edu.pl.

 

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - udział w konferencji jest bezpłatny.

Bazę prowadzących stanowią certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy oraz trenerzy posiadający doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej z DDA i zajmujący się w psychoterapii transformacją schematów. Program merytoryczny konferencji został opracowany przez Zofię Sobolewską - Mellibrudę, certyfikowanego superwizora i psychoterapeutę PTP, kierownika Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród”, który jest placówką kliniczną Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Podstawą merytoryczną programu szkolenia będą:

 •         Założenia koncepcji psychoterapii skoncentrowanej na schematach Jeffreya Younga.
 •         Koncepcja destrukcyjnych schematów osobistych w psychoterapii integracyjnej przedstawiona w książce Jerzego      Mellibrudy „Siedem ścieżek integracji psychoterapii”.
 •        Strategie pracy nad transformacją schematów w psychoterapii integracyjnej. 
 •         Rozumienie problemów w relacjach u DDA i psychoterapia tych problemów Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy.

Proponowana tematyka warsztatów będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach m.in.:

 • Rozumienie i strategie pracy nad rozpoznawaniem zaburzeń i problemów w relacjach i tendencji schematycznych, które je powodują.
 • Metody i techniki pracy nad problemami w relacji w terapii skoncentrowanej na schematach J.Younga.
 • Strategie pracy nad transformacją schematów powodujących zaburzenia w relacjach                                             w psychoterapii integracyjnej.
 • Wykorzystanie metody dramatyzacyjnej w pracy nad zmianą schematów z rodzicami.

Uczestnicy wybiorą spośród propozycji po dwa 6-godzinne warsztaty. Zajęcia będą odbywały się jednocześnie w podziale na 5 grup warsztatowych. Formularz zapisu na poszczególne warsztaty zostanie wysłany wraz z informacją o  zakwalifikowaniu do konferencji.

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Gmina na 5

PROJEKT GMINA NA 5

 

Fundacja ETOH zaprasza samorządy gminne do wzięcia udziału w projekcie

„GMINA NA 5”.

Jeśli Państwa Gmina chce wesprzeć swoją społeczność lokalną w radzeniu sobie z problemami uzależnień, zachęcamy do zamówienia pakietu edukacyjnych broszur, z których skorzystają: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, rodzice, klienci punktów informacyjno-konsultacyjnych, członkowie stowarzyszeń abstynenckich, placówki leczenia uzależnień, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprzedawcy napojów alkoholowych.

PAKIET EDUKACYJNY to 5 RÓŻNYCH BROSZUR (po 100 egz. każda, łącznie 500 egz.) oraz 2 KSIĄŻKI: „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”,Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów”.

Dajemy Państwu pełną swobodę wyboru – sami możecie zbudować swój pakiet! Spośród 28 tytułów broszur możecie wybrać 5, które odpowiadają potrzebom Waszej Gminy.

Projekt trwa od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Cena jednego pakietu to 660,00 zł brutto. Koszty przesyłki pokrywa Fundacja ETOH.

Wszystkie publikacje, które wchodzą w skład pakietu edukacyjnego, uzyskały patronat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zamówienia dostępne są także na stronie internetowej www.wydawnictworemedium.pl oraz pod numerem tel. 22/836 80 80, mail: etoh@etoh.edu.pl

Gmina na 5 (Opis projektu)Gmina na 5

Formularz zamówienia Formularz zamowienia gmina na 5

 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2020
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
WIOSNA 2020 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

  Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”- 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję wiosenną zakończony!

Wyniki rekrutacji do 21 lutego 2020 roku. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

 

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 •   I. 27-29.03.2020 r.
 •  II. 23-26.04. 2020 r.
 • III. 22-24.05.2020 r.
 •  IV. 19-21.06.2020 r.

W trakcie szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” - sesja II.

 

Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…