Aktualności

Konferencja DDA

Bezpłatna konferencja DDA dla profesjonalistów

PSYCHOTERAPIA DDA - ROZUMIENIE SYNDROMU DDA I METODY TERAPII

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Psychoterapia DDA- rozumienie syndromu DDA i metody terapii.” Konferencja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Konferencja skierowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osób w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psychologów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

Głównym celem konferencji jest zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z osobami określanymi jaki dorosłe dzieci alkoholików (DDA)

Trzydniowa konferencja zrealizowana będzie w formie wykładów i warsztatów, obejmujących 24 godziny dydaktyczne zajęć, które odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w dniach 3-5 października 2021 r.

W ramach konferencji zapewniamy Państwu bezpłatnie: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w ośrodku Fundacji ETOH.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania: formularz_DDA21 prosimy przesłać najpóźniej do 17 września 2021 roku.

 
Dialog motywujący w profilaktyce uzależnień

BEZPŁATNE SZKOLENIA

„WYKORZYSTANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ” (ONLINE) DLA MAZOWSZA

 

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”. Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA: cztery odrębne szkolenia w formie online będą zawierać 4 bloki tematyczne:

·         Blok 1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania. Motywacja

·         Blok 2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Nauka narzędzi: pytania otwarte, odzwierciedlenia, podsumowania, dowartościowania, odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.

·         Blok 3. Fazy zmiany oraz uzależnienie.

·         Blok 4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywującego.

 

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla czterech niezależnych grup szkoleniowych. Każde szkolenie będzie prowadzone w dwóch sesjach dwudniowych w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:
I sesja:  27-28.09.2021 r.

II sesja: 04-05.10.2021 r.

SZKOLENIE 2:

I sesja:  07-08.10.2021 r.

II sesja: 18-19.10.2021 r.

SZKOLENIE 3:

I sesja:  21-22.10.2021 r.

II sesja: 25-26.10.2021 r.

SZKOLENIE 4:

I sesja:  28-29.10.2021 r.

II sesja: 03-04.11.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 24 godz. dydaktyczne (2 godz. wykładu, 22 godz. warsztatów) w ciągu dwóch sesji dwudniowych. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 8.30-13.30; dzień II 9.00-14.00; dzień III 9.00-14.00; dzień IV 9.00-14.10.

 

ADRESACI SZKOLENIA:  osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień pracujące na terenie województwa mazowieckiego.

 

WYKŁADOWCY: certyfikowane specjalistki w zakresie dialogu motywującego (p. Marta Lizis-Młodożeniec i p. Olga Mrozowska) z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

 

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

 

Zapisy na szkolenie odbywają się przez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego na stronie https://rejestracja.etoh.edu.pl

Na powyższej stronie znajduje się także regulamin szkolenia, z którym przy jego akceptacji prosimy się zapoznać.

 
Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych.

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH”  (ONLINE) DLA MAZOWSZA

 

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”. Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i jest przeprowadzane w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

TEMATYKA SZKOLENIA: pięć odrębnych trzydniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

·         Blok 1. Uzależnienia chemiczne i behawioralne (mechanizm uzależnienia, sygnały ostrzegawcze, sposoby pomocy).

·         Blok 2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca (omówienie pojęć wraz z przykładami dobrych praktyk).

·         Blok 3. Motywowanie osoby uzależnionej do zmiany.

·         Blok 4. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne. Systemy rekomendacji programów profilaktycznych

 

TERMINY: Planujemy realizację szkoleń dla pięciu niezależnych grup szkoleniowych w następujących terminach:

22-24 września 2021 r.; 28-30 września 2021 r.; 11-13 października 2021 r.; 25-27 października 2021 r.; 08-10 listopada 2021 r. Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 20 godz. dydaktycznych w ciągu 3 dni. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 9.00-12.10; dzień II 9.00-15.30; dzień III 9.00-15.40.

 

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy placówek pomocowych (OPS, PCPR), oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień pracujący wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

 

WYKŁADOWCY: wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

 

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem 608 608 197 lub za pośrednictwem e-maila: azdunek@etoh.edu.pl

 

Zapisy na szkolenie odbywają się przez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego na stronie https://rejestracja.etoh.edu.pl

Na powyższej stronie znajduje się także regulamin szkolenia, z którym przy jego akceptacji prosimy się zapoznać.

 
Darmowe szkolenie online. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły (online) DLA MAZOWSZA

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie online pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”. Szkolenia będę realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

 

TEMATYKA SZKOLENIA: osiem odrębnych jednodniowych szkoleń w formie online będzie zawierać 4 bloki tematyczne:

·     Blok 1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych w szkołach i przedstawienie wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

·    Blok 2. Profilaktyka: cele profilaktyki, strategie profilaktyczne, przykłady pomocy dzieciom i młodzieży, przegląd ofert profilaktycznych,  prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki w czasie pandemii.

·      Blok 3. Rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów: działalność profilaktyczna jako ścieżka kształcenia zawodowego.

·      Blok 4. Nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą...

 

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”


 Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in.

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w ośrodku Fundacji ETOH.

Program szkoleniowy obejmuje 80 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych podczas 4 trzydniowych sesji, które odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH (ul. Mszczonowska 6 Warszawa), w następujących terminach:

EDYCJA I szkolenia:

sesja I 11-13 czerwca 2021

sesja II 5-7 lipca 2021

sesja III 3-5 września 2021

sesja IV 8-10 października 2021

EDYCJA II szkolenia:

sesja I 7-9 lipca 2021

sesja II 23-25 sierpnia 2021

sesja III 20-22 września 2021

sesja IV 11-13 października 2021

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 170 zł.

Czytaj całość…
 
Trzeci Elementarz wiosna 2021

Edycja wiosna 2021 programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz"

 Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” do realizacji programu w edycji wiosna 2021.

Zamówienia na materiały edukacyjne do realizacji programu przyjmujemy do 30.03.2021 r. (data wpłynięcia zgłoszenia do Fundacji). Koszt przesyłki ponosi Fundacja ETOH. Wysyłka materiałów nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22) 836 80 81, e-mailem: profilaktyka@etoh.edu.pl lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

 

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy przeszkolonych Instruktorów do składania zamówień!

Pliki do pobrania: zamowienie_materialow_2021_wiosna; zgloszenieinstruktora_2021

 
Program Rozwoju Osobistego 2021

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…