REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Uzależnienie od smartfonów. Jak wspierać rodziny w pracy kuratora sądowego i zawodowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

 

"Uzależnienie od smartfonów. Jak wspierać rodziny w pracy kuratora sądowego i zawodowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny"

  20 marca 2020 roku

 NABÓR TRWA!


 
Szkolenie skierowane jest do:

 • asystentów rodziny,
 • kuratorów sądowych,
 • kuratorów zawodowych,
 • pracowników socjalnych
 • pielęgniarek,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 2 MARCA br. :  FORMULARZ_UZALEZNIENIE

Czytaj całość…
 
Zadania i kompetencje KRPA

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie: 

"Zadania i funkcje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz procedura zobowiązania do leczenia osób uzależnionych w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

  6 kwietnia 2020 roku

  Nabór trwa

Fundacja  ETOH ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 •  pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • członków  i przewodniczących komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

do udziału w jednodniowym szkoleniu z obszaru profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych zgodnych z wymogami art. ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wymóg odbycia przeszkolenia członków KRPA.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 11 MARCA br. : gkrpa_formularz    Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…
 
Dialog motwujący dla KRPA

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

Dialog Motywujący dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  16 kwietnia 2020 roku

  Nabór trwa

Do wzięcia udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 • członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •  koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policjantów, strażników miejskich;
 •  kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.


Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:

 • zapoznanie się z głównymi sposobami pracy w konwencji Dialogu Motywującego,
 • rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, która ma na celu wzmacnianie wewnętrznej motywacji Klienta do podjęcia terapii lub diagnozy.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 16 MARCA br. : formularz_DM_kwiecien      Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…
 
ZLOSC I AGRESJA W SZKOLE JAK NA NIE REAGOWAĆ?

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

Złość i agresja w szkole – jak na nie reagować?

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 marzec 2020 roku

Nabór trwa! Mamy jeszcze wolne miejsca!

 

Zachowania agresywne i wybuchy emocjonalne to u dzieci i nastolatków dość powszechne zjawisko. Ocenia się, że pojawiają się one nawet u 80% uczniów. U ok. 10% tego typu napady zdarzają się kilka razy w tygodniu lub nawet kilka razy dziennie. Mogą one objawiać się w różny sposób, jednak wspólnym ich elementem jest niewspółmierne do zdarzenia pobudzenie całego ciała oraz utrata kontroli nad własnym zachowaniem.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

 Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 21 LUTEGO br.: Formularz marzec zlosc

 

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w:

PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO

Program skierowany jest do:

 •  osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, które ukończyły podstawową terapię odwykową i mają co najmniej dwuletnią abstynencję;
 •  osób  współuzależnionych,
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików.
PRO stanowi element podjętej wcześniej pracy nad sobą w różnych programach terapeutycznych.

 Jest to obszerny program, obejmujący 160 godzin pracy nad sobą. Zajęcia realizowane będą w formie 4-dniowych sesji, w następujących terminach:

I sesja: 30 kwiecień - 3  maj 2020

II sesja: 14 - 17 maj 2020

III sesja: 11-14 czerwiec 2020

IV sesja:  2  – 5 lipiec 2020

Ze względu na formę zajęć, udział w PRO łączy się ze stałym pobytem w ośrodku Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

 

 „ROZWÓJ OSOBISTY PODSTAWĄ ZMIANY W  ŻYCIU”

Formularze zgłoszeniowe przyjumujemy do 30 marca 2020 roku:  formularz_PRO  Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2020
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
WIOSNA 2020 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

  5 marca 2020 roku

 NABÓR ZAKOŃCZONY! KOLEJNE TERMIN SZKOLENIA JUŻ W KWIETNIU!


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 13 LUTEGO br. :  zachowania_formularz

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

  Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”- 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję wiosenną zakończony!

Wyniki rekrutacji do 21 lutego 2020 roku. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

 

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 •   I. 27-29.03.2020 r.
 •  II. 23-26.04. 2020 r.
 • III. 22-24.05.2020 r.
 •  IV. 19-21.06.2020 r.

W trakcie szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” - sesja II.

 

Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…