Aktualności arrow Linki

Wydawnictwa
Katalog WWW
  Odnośnik
  Link   Miesięcznik REMEDIUM
Remedium istnieje na rynku wydawniczym od 14 lat. Ideą Remedium jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju.
  Link   Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE istnieje od 1991 roku. Wydaliśmy ponad 150 tytułów. W następnych latach zamierzamy zwiększać liczbę wydawanych rocznie publikacji.
  Link   Wydawnictwo Media Rodzina
Wydawnictwo Media Rodzina istnieje na polskim rynku książki już od 15 lat. Przez ten czas wydawnictwo rozwinęło się i zmieniło Przede wszystkim rozszerzyło swoją ofertę książkową. Staramy się bowiem, by każdy z czytelników mógł znaleźć coś dla siebie
  Link   Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Jesteśmy centralną placówką doskonalenia nauczycieli powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Naszą misją jest wspieranie polityki oświatowej państwa, inicjowanie i kreowanie rozwiązań systemowych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej...
  Link   Wydawnictwo IPZ
Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia proponuje książki i pakiety edukacyjne o tematyce psychologicznej.
  Link   Wydawnictwo Edukacyjne PARPA
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Link   Miesięcznik ŚWIAT PROBLEMóW
"Świat Problemów" jest miesięcznikiem poświęconym profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ukazuje się od 1993 roku. Jest wydawany przez Fundację Rozwoju Profilaktyki ETOH, a finansowany przez PARPA oraz wpływy z prenumeraty.