Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.- II edycja

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

II edycja programu

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji:
  • Sesja I: 10-12 sierpnia 2018 r.
  • Sesja II: 7-9 września 2018 r.
  • Sesja III: 5-7 października 2018 r.

 

PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Zasadniczym celem realizacji programu jest globalna poprawa funkcjonowania osób uzależnionych poprzez :

          diagnozę obszarów problemowych w zakresie samokontroli własnych emocji i zachowań, które generują różnego rodzaju trudności w bieżącym życiu uczestników programu,

       uczenie umiejętności, zarówno interpersonalnych jak i intrapersonalnych pomocnych w realizacji założonych celów i rozwiązywania problemów osobistych,

          lepsze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych,

          monitorowanie postępów  w zakresie wprowadzania w życie klientów zachowań związanych z samoregulacją,

          zwiększanie poczucia kontroli osobistej nad własnym życiem.

Jest skierowany do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię uzależnień    i aktualnie utrzymują  abstynencję, jednak w dalszym ciągu mają trudności w rozwiązywaniu problemów osobistych.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Program Rozwoju Osobistego 2018 - II Edycja

 

Zajęcia  odbędą się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/839 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl;