Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór na


Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Serdecznie zapraszamy do udziału w Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków.

  • Projekt przeznaczony jest dla osób chcących profesjonalnie zajmować  się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków,

  • Przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Szkolenie uzyskało akredytację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt realizowany jest od 2003 roku a kurs ukończyło ok 700 osób. Przez lata doświadczeń doskonalimy formy szkolenia w oparciu o profesjonalny zespół certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Szkolenie składa się z Modułu I i Modułu II.

Kierownik:  Elżbieta Rachowska

  • Moduł I – jest obowiązkowy dla osób, które nie posiadają 2-letniego stażu pracy w terapii uzależnień. Program szkolenia zawiera 130 godzin zajęć i 120 godzin stażu. Szkolenie prowadzone jest w trakcie 4 sesji.   

 

      Terminy zajęć:


I.              07-09.09.2018 r.

II.             28-30.09.2018 r.

III.           12-14.10.2018 r.          

IV.      09-11.11.2018 r.                                                                                                                         

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.08.2018 r. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ipz.edu.pl. Uzupełniony formularz prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres poczta@ipz.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z p. Magdaleną Tesarską, tel. sekretariat IPZ 22 863 87 38

  • Moduł II – przeznaczony jest dla osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków w placówkach zajmujących się terapią. Całość modułu składa się z 12 sesji. Program szkolenia zawiera 350 godzin zajęć, 80 godz. stażu i 70 godz. superwizji.

 

Terminy zajęć:

Rozpoczęcie Modułu II- od listopada 2018 r.

I.                 06-09.11.2018 r. - trening interpersonalny

II.               styczeń 2019 r. -  trening intrapsychiczny

Pozostałe terminy zostaną podane do 30 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.09.2018 r.Zajęcia odbędą się w Fundacji ETOH

ul. Mszczonowska 6, Warszawa

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie szkolenia ustala Fundacja ETOH.

 

Kontakt: Recepcja Fundacji ETOH: 22/439 03 10