Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2019

Konferencja szkoleniowa dla dyżurnych telefonów zaufania i punktów konsultacyjnych pn.

„Kobiety uzależnione i pijące alkohol szkodliwie”.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na trzydniową Konferencje, która odbędzie się w dniach

6 - 8 września 2019 r.

 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ !

 

Projekt skierowany jest do:

  • dyżurnych punktów informacyjno-konsultacyjnych - specjalistów z różnych dziedzin tj. psychologów, mediatorów, kuratorów, specjalistów terapii uzależnień, prawników, policjantów, wolontariuszy;
  • konsultantów telefonów zaufania – np. psychologów, terapeutów, wolontariuszy;
  • osób zainteresowanych pracą w TZ i PIK studentów wyższych uczelni, pracowników pomocy społecznej, urzędników wydziałów społecznych urzędów miast i gmin.

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ostatnim czasie pojawia się niepokojąca tendencja tj. rośnie liczba dziewcząt i młodych kobiet pijących alkohol nadmiernie. Biorąc pod uwagę ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, ich poziom picia zbliża się do poziomu picia mężczyzn. Mając na uwadze powyższe mgr inż. Milena Sucharska, dyrektor Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH – Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli opracowała program merytoryczny naszej konferencji.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób mających pierwszy kontakt z osobami potrzebującymi pomocy w szczególności pracujących w telefonach zaufania i punktach konsultacyjnych.

 

Program konferencji obejmuje 24 godzin zajęć (w tym: 8 godz. wykładów, 12 godzin warsztatów i 4 godziny seminarium). Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 3 warsztatów spośród 6 proponowanych tematów. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów takich jak m.in. dr hab. Krzysztof Gąsior, dr Eryk Matuszewski, mgr Maria Skommer, Mika Dunin.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: TZ_formularz_2019 (z czytelnym podpisem - skan lub fax) na adres e-mailowy: npzprojekty@etoh.edu.pl , faxem: 22 836 80 81.

 

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają e-mailowe potwierdzenie swojego udziału do dnia 15 sierpnia br.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej (CEPP) Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,        tel 22/439 03 11,     e-mail: npzprojekty@etoh.edu.pl

 

 Do pobrania: TZ_formularz_2019

 

Zapraszamy!