Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji.

Fundacja Poza Schematami, realizując zadanie powierzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, wydaje publikację pt. „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”. Książka jest skierowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych i innych osób pracujących z dziećmi ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w obszarze edukacji.

Publikacja będzie bezpłatnie przesyłana do szkół podstawowych oraz innych miejsc, w których prowadzona jest praca z dziećmi z FASD.

Placówki, które zainteresowane są otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza powyższej książki prosimy o kontakt mailowy z Fundacją Poza Schematami pod adresem: ksiazkaFASD2018@gmail.com i podanie dokładnych danych adresowych placówki (nazwa placówki i adres wraz z kodem pocztowym).

                                                           

 

 

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020