Ankieta ewaluacyjna do publikacji Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych

Ankieta ewaluacyjna do publikacji „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych”

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, realizując zadanie powierzone jej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przesłała do każdej gminy w Polsce książkę „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych”. Publikacja ta jest adresowana do nowo wybranych radnych gminnych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy zajmowanie się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. To ważny i znaczący temat, wpisujący się w politykę społeczną, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo. Radni, poprzez głosowanie nad uchwałami z tego obszaru, mają znaczący i realny wpływ na to, jak ich gminy i miasta będą ograniczały dostęp do alkoholu, czy w gminie będzie zapewniony dostęp do profesjonalnego leczenia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czy będą realizowane programy pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej, czy dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w skutecznych programach profilaktycznych chroniących je przed zachowaniami ryzykownymi i czy dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym otrzymają profesjonalną pomoc socjoterapeutyczną. To tylko niektóre z zadań należących do obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji pomoże Radnym w Polsce lepiej rozumieć obszar problemów alkoholowych i potrzebę podejmowania skutecznych działań w tym zakresie.

Wszystkich beneficjentów przekazanej publikacji serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i odesłanie jej do 3 grudnia 2018 roku (za pośrednictwem jednej z wybranych form wysyłki):

·        na adres e-mail: azdunek@etoh.edu.pl

·        faksem: (22) 836 80 81

·        pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa

  Ankieta ewaluacyjna pdf 

 Ankieta ewaluacyjna word