Konferencja Trening uważności (mindfulness) jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję "Trening uważności" mindfulness

jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27- 29 czerwca 2019 r.   w Warszawie, w siedzibie Fundacji ETOH. 

 

Program merytoryczny konferencji obejmuje 24 godziny zajęć, które będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in.dr hab. n. med. Paweł Holas, dr n. hum. Tomasz Jankowski, ks. dr Stanisław Radoń, mgr Jacek Chmielewski, mgr Filip Kołodziejczyk, mgr Kinga Klaś – Pupar, mgr Cezary Skura, mgr Julia E. Wahl, mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

   

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Projekt skierowany jest do:

  •  specjalistów psychoterapii uzależnień,
  • instruktorów terapii uzależnień,
  • osób pozostających w procesie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień oraz osób pozostających w procesie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w zakresie wykorzystania metody treningu uważności –mindfulness w zapobieganiu nawrotom w uzależnieniu.

 

Program merytoryczny obejmuje 24 godzin zajęć (w tym: 8 godz. wykładów, 14 godzin warsztatów i 2 godziny seminarium). Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 2 warsztatów spośród 6 proponowanych tematów.

Wygrana oferta konkursowa i program konferencji został opracowany przez: mgr inż. Milenę Sucharską - dyrektor Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH – Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z mgr Cezarym Skurą.

Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Paweł Holas; konsultacje naukowe: dr n. hum. Tomasz Jankowski i mgr Jacek Chmielewski.

Kryteria udziału:

  • osoby mieszczące się w grupie odbiorców specjaliści psychoterapii uzależnień i instruktorzy terapii uzależnień, osoby ubiegające się o certyfikat specjalisty lub instruktora terapii uzależnień;
  • przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
  • w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu;
  • w rekrutacji decydowała będzie także kolejność zgłoszeń, ponieważ spodziewamy się większej liczby chętnych niż wolnych miejsc. 

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz Konferencja Mindfulness (z czytelnym podpisem - skan lub fax) na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81 - Nabór rozpoczynamy od dnia 11 maja 2019 roku (zgłoszenia wysłane przed tym terminem nie będą brane pod uwage w procesie rekrutacji) do dnia 31 maja br. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

 

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.  

 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej (CEPP) Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,        tel 22/439 03 11,     e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

Osoby, które potrzebują noclegu na dzień przed rozpoczęciem konferencji prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka Fundacji ETOH:

tel. 22 439 03 10.  

 

 Do pobrania: Formularz Konferencja Mindfulness

 

Zapraszamy!