Konferencja Trening uważności (mindfulness) jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję "Trening uważności" mindfulness

jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27- 29 czerwca 2019 r.   w Warszawie, w siedzibie Fundacji ETOH. Nabór rozpoczynamy od dnia 11 maja 2019 roku.

 

Program merytoryczny konferencji obejmuje 24 godziny zajęć, które będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in.dr hab. n. med. Paweł Holas, dr n. hum. Tomasz Jankowski, ks. dr Stanisław Radoń, mgr Jacek Chmielewski, mgr Ilona Anczarska, mgr Filip Kołodziejczyk, mgr Kinga Klaś – Pupar, mgr Cezary Skura, mgr Julia E. Wahl, mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

   

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Projekt skierowany jest do:

  •  specjalistów psychoterapii uzależnień,
  • instruktorów terapii uzależnień,
  • osób pozostających w procesie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień oraz osób pozostających w procesie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w zakresie wykorzystania metody treningu uważności –mindfulness w zapobieganiu nawrotom w uzależnieniu.

 

Program merytoryczny obejmuje 24 godzin zajęć (w tym: 8 godz. wykładów, 14 godzin warsztatów i 2 godziny seminarium). Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 2 warsztatów spośród 6 proponowanych tematów.

Wygrana oferta konkursowa i program konferencji został opracowany przez: mgr inż. Milenę Sucharską - dyrektor Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH – Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z mgr Cezarym Skurą.

Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Paweł Holas; konsultacje naukowe: dr n. hum. Tomasz Jankowski i mgr Jacek Chmielewski.

Kryteria udziału:

  • osoby mieszczące się w grupie odbiorców specjaliści psychoterapii uzależnień i instruktorzy terapii uzależnień, osoby ubiegające się o certyfikat specjalisty lub instruktora terapii uzależnień;
  • przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
  • w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu;
  • w rekrutacji decydowała będzie także kolejność zgłoszeń, ponieważ spodziewamy się większej liczby chętnych niż wolnych miejsc. 

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz Konferencja Mindfulness (z czytelnym podpisem - skan lub fax) na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81 - Nabór rozpoczynamy od dnia 11 maja 2019 roku (zgłoszenia wysłane przed tym terminem nie będą brane pod uwage w procesie rekrutacji) do dnia 31 maja br. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

 

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.  

 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej (CEPP) Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,        tel 22/439 03 11,     e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

Osoby, które potrzebują noclegu na dzień przed rozpoczęciem konferencji prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka Fundacji ETOH:

tel. 22 439 03 10.  

 

 Do pobrania: Formularz Konferencja Mindfulness

 

Zapraszamy!