Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

    Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zajęciach, które zostaną zrealizowane podczas dwóch trzydniowych sesji (całoś szkolenia obejmują dwie sesje tj. 48 godzin zajęć):

I sesja 25 -27 września 2019 roku   i    II sesja 16-18 października 2019 roku.

   ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

  • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

  • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem). - Ośrodek Fundacji ETOH w Warszawie. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz_Gminy_2019   – do dnia 5.09.2017 r. skanem na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Program merytoryczny szkolenia obejmuje 48 godzin zajęć, w tym: 35 godz. wykładów i 13 godzin warsztatów. Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował takie zagadnienia jak przygotowanie do budowy i realizacji gminnych programów, oraz kwestie związane z uchwałami w sprawie ograniczania dostępności alkoholu.

 

Program szkolenia: Program Gminy 2019

 

Zaangażowanie do współpracy  specjalistów  związanych między innymi z takimi instytucjami jak Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji pozwala nam zapewniać  wysoki poziom szkolenia.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem).

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Szkoleniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego:  Formularz_Gminy_2019     (z czytelnym podpisem - skan lub fax) na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81  zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 września br. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmowane będą wg. spełnienia kryteriów udziału i kolejności nadchodzenia zgłoszeń:

 

  • Pierwszeństwo w zgłoszeniach będą miały te gminy, które zadeklarują udział dwóch osób w szkoleniu.
  • W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z gmin o dochodach ze sprzedaży napojów alkoholowych do 50.000 zł
  •  Następnie będą przyjmowane osoby z gmin o dochodach ze sprzedaży napojów alkoholowych do 75.000 zł., w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane osoby z gmin o dochodach do 100.000 zł.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej (CEPP) Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,        tel 22/439 03 11,     e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

 Do pobrania: Formularz_Gminy_2019

Program szkolenia:Program Gminy 2019

 

Zapraszamy!