Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2018 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
  Jesień 2018 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  

Wysyłka materiałów dotycząca zgłoszeń nadesłanych po 30 września 2018 r. będzie realizowana na koszt Zamawiającego (zgodnie z obowiązującymi cenami Poczty Polskiej). Koszt przesyłki na zamówienia przesłane do 30 września 2018 r. ponosi Fundacja ETOH. 

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22)836 80 81 lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa. Formularz zamówienia znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

 

Po zrealizowaniu programu prosimy o przesłanie pocztą sprawozdania instruktora oraz wykaz realizatorów.

 


informacja o realizacji - tabelka
lista realizatorow
sprawozdanie instruktora
sprawozdanie realizatora cyklu zajec III Elementarz
sprawozdanie realizatora programu
sprawozdanie z zajec z rodzicami

Zgloszenie instruktora wiosna 2018

Zamówienie na materialy jesieñ 2018