Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

 

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” to 83 godziny praktycznej wiedzy –Szkolenie rozpoczyna się już
29 marca 2019 roku.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się
z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

I. 29-31.03.2019 r.

II. 26-28.04. 2019 r.

III. 23-26.05.2019 r.

IV. 14-16.06.2019 r.

 

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.


Projekt  jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. W ramach szkolenia mają Państwo bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

  

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: Formularz zgloszeniowy 2019

prosimy przesyłać w terminie do 22.02.2019 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi prowadzących zajęcia profilaktyczne lub planujący prowadzenie tego typu zajęć w miejscu swojej prac.

 

 Szkolenie obejmuje 83 godziny zajęć (63 godz. warsztatów i 20 godz. wykładów)

Zakres merytoryczny:

  • Profilaktyka uzależnień behawioralnych.
  •  Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu
  •  Dialog motywujący.
  • Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.
  •  Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.
  • Praca własna nad przekonaniami dotyczącymi uzależnień behawioralnych.
  • Metody pracy z „trudną grupą”:

  Program merytoryczny opracowała Pani Izabela Dmitrowicz.

 Dodatkowo planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

(Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów. Dopuszczalna ilość nieobecności 10 % całości szkolenia).

  

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/439 03 11,               tel  22/836 80 89,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

 

Do pobrania: Formularz zgloszeniowy 2019

 LOGA

 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !