Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w związku z przedłużeniem akredytacji przez PARPA

ogłasza nabór do dodatkowej grupy w

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Edycja 2018-2019


Zajęcia zaczynają się już za miesiąc - 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00

 

Szkolenie obejmuje 650 godzin warsztatów i wykładów rozwijających praktyczne umiejętności i metody oddziaływań psychoterapeutycznych oraz wiedzę kliniczną.

 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (osoby pracujące w lecznictwie odwykowym mogą ubiegać się o dofinansowanie w PARPA) i przygotowuje do certyfikatów Specjalisty lub Instruktora psychoterapii uzależnień.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl, telefon: 22 863 90 97

 

  

STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

 

Tematyka szkolenia:

 •   teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień;
 • diagnoza uzależnienia i współuzależnienia;
 •   koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia i integracyjna psychoterapia uzależnień;
 •  strategie i procedury  psychoterapeutyczne w terapii uzależnienia i współuzależnienia;
 •  dialog motywujący, program redukcji szkód;
 •   trening inter i intrapersonalny, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
 • problematyka przemocy w rodzinie;
 • specyfika problemów i psychoterapii DDA;
 •  strategie i procedury pracy nad problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość, poczucie winy i wstydu);
 •   wybrane elementy psychologii osobowości i psychopatologii, podwójna diagnoza;
 •  biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia;
 •  uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne.

 

TERMINY ZAJĘĆ 2018

I sesja: 27 kwietnia – 1 maja  2018  trening interpersonalny
II sesja: 26 – 29 maja 2018
III sesja: 28 czerwca – 1 lipca  2018
IV sesja: 25 – 29 lipca 2018 trening intrapersonalny
V sesja: 12 – 15  sierpnia 2018
VI sesja: 20 – 23 września 2018
VII sesja: 25 – 28 października 2018

VIII sesja: 22 – 25 listopada 2018

 

TERMINY ZAJĘĆ 2019    
IX sesja: 24 – 27 stycznia 2019
X sesja: 14 – 17 lutego 2019
XI sesja: 14 – 17 marca 2019
XII sesja: 11 – 14 kwietnia 2019

XIII sesja: 2-5 maja 2019

XIV sesja : 20-23 czerwca 2019

 

Zajęcia szkoleniowe odbywają się w Ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH - Warszawa ul. Mszczonowska 6

 

W czasie treningów ( I i IV sesja)  konieczny jest pobyt w Ośrodku szkoleniowym  Fundacji ETOH – koszt pobytu podczas całej sesji wynosi jedynie 400 zł i obejmuje zarówno pełne wyżywienie jak i nocleg w pokoju 3-osobowym.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie

www.psychologia.edu.pl

Tel.22 86 39 097