Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni

 

Fundacja ETOH  oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w dwóch edycjach Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych,, które odbywają się podczas 5 trzydniowych zjazdów (wrzesień – grudzień 2018 r.).

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA EDYCJĘ W DNI ROBOCZE !!!!!

 

W Tym roku nowość! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom odbędą się dwie równoległe edycje kursu: weekendowa i odbywająca się dni robocze.

 

  Zajęcia są przeznaczone dla: 

 • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych,
 • dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy,
 • pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach,
 • studentów ostatniego roku o kierunku pedagogicznym.

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 


 

Edycje odbędą się w następujących terminach:

 

 • Edycja weekendowa 2018

I sesja: 28-30 wrzesień

II sesja: 12-14 październik

III sesja: 26-28 październik

IV sesja: 16-18 listopad

V sesja: 7-9 grudzień

 

 • Edycja w dni robocze 2018

I sesja: 24-26 wrzesień

II sesja: 8-10 październik

III sesja: 22-24 październik

IV sesja: 12-14 listopad

V sesja: 3-5 grudzień

 

 Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • pracy z systemem rodzinnym;
 • pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
 • metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
 • pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
 • psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt udziału w Kursie wynosi 420 zł. (Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne oraz lunch każdego dnia szkolenia.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać w  na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6,  bądź faksem: 22/836-80-81; lub e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl .

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Kurs socjoterapii 2018

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: tel.  22/439 03 11, tel. 22/836 80 89; e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

 

Zapraszamy również na III edycję Kursu, która odbędzie się  w Gdyni.

Miejsce w „Świetlica Wesołe Buziaki” prowadzona przez Stowarzyszenie PERSPEKTYWA” przy SP. 16 w Gdyni, ulica Chabrowa 43.

 

Terminy szkolenia

 

I.            22-23.09.2018 r.

II.          6-7.10.2018 r.

III.        20-21.10.2018 r.

IV.         27.10.2018 r.

V.           10-11.11.2018 r.

VI.         17-18.11.2018 r.

VII.       24-25.11.2018 r.

 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać kontaktując się z Panią Joanną Bigas-Melzer tel: 664-748-138 lub adres e-mail: stow.perspektywa@wp.pl