STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór uzupełniający do nowej edycji STUiW na rok 2018/2020

 

W związku ze zmianami w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z grudnia 2018 r. organizujemy nabór uzupełniający na STUiW na lata 2018/2020.

STUiW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUiW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

Całe szkolenie zawiera 15 sesji. Koszt szkolenia wynosi 7160,00 zł.

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii przyjmujemy od 6 sesji.

Zespołem dydaktycznym Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

 

Podstawowe tematy szkolenia to:

 •        diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień,
 •        integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień,
 •        dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom,
 •        problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie,
 •        specyfika problemów i psychoterapii DDA,
 •        strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi,
 •         trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
 •        uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, pacjenci z podwójną diagnozą,
 •        zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard , uzależnienie od komputera i inne).

 

Terminy sesji:

 

 • II sesja: 27 lutego–03 marca 2019 − trening interpersonalny
 • III sesja: 27–31 marca 2019 − trening intrapersonalny
 • IV sesja: 26–28 kwietnia 2019
 • V sesja: 30 maja–2 czerwca 2019
 • VI sesja: 15–18 sierpnia 2019
 • VII sesja: 19–22 września 2019
 • VIII sesja: 24–27 października 2019
 • IX sesja: 21–24 listopada 2019
 • X sesja: 20–23 lutego 2020
 • XI sesja: 12–15 marca 2020
 • XII sesja: 02–05 kwietnia 2020
 • XIII sesja: 30 kwietnia–03 maja 2020
 • XIV sesja: 28–31 maja 2020
 • XV sesja: 25–28 czerwca 2020

 

Szkolenie odbywa się w Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6, gdzie jest także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w czasie całego szkolenia (www.etoh.edu.pl).

W czasie sesji treningowych jest wymagane zakwaterowanie w Fundacji.

 

 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z IPZ,

tel: 22 86 39 097 www.psychologia.edu.pl