Uzależnienie od smartfonów. Jak wspierać rodziny w pracy kuratora sądowego i zawodowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

 

"Uzależnienie od smartfonów. Jak wspierać rodziny w pracy kuratora sądowego i zawodowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny"

  20 marca 2020 roku

 NABÓR TRWA!


 
Szkolenie skierowane jest do:

  • asystentów rodziny,
  • kuratorów sądowych,
  • kuratorów zawodowych,
  • pracowników socjalnych
  • pielęgniarek,
  • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 2 MARCA br. :  FORMULARZ_UZALEZNIENIE

Ramowy program:

1.  Charakterystyka i rozpowszechnienie zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, przebieg procesu zachowań samobójczych

2.  Czynniki ryzyka i ocena zagrożenia na podstawie informacji z rozmowy i obserwacji

3.  Procedury interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego

4.  Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka

5.  Współpraca ze szkołą w sytuacji kryzysu suicydalnego

 

  

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu, koszt 10 godzin zajęć wynosi 415 zł*. Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, obiad, serwis deserowy, zaświadczenie, parking.

 *Atrakcyjne RABATY:

- przy zgłoszeniu kilku osób jednocześnie

- dla studentów

 

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ_UZALEZNIENIE z czytelnym odręcznym podpisem) dostępnego na stronie internetowej www.etoh.edu.pl do dnia 2 MARCA 2020 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81.  Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

 


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:


tel 22/836 80 89, tel 22/439 03 11, e-mail:
profilaktyka@etoh.edu.pl

 


Prowadząca: Izabela Dmitrowicz


Magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada następujące certyfikaty i doświadczenie: Certyfikat trenera profilaktyki i terapii uzależnień; Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień nr 537, Certyfikat Trenera Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych TOT, Trener Zastępowania Agresji TZN-ART. (program profilaktyki dla dzieci i młodzieży); Szkoła psychoterapii poznawczo – behawioralnej, Podyplomowe studia z zarządzania ZOZ, Szkolenia z terapii motywującej/dialogu motywującego, oraz wiele szkoleń, warsztatów, udziałów w konferencjach z zakresu terapii uzależnień od alkoholu i hazardu.
Autorka szkolenia dla pracowników oświaty pn.„Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”, które od kilku lat realizujemy na zlecenie KBPN.


Formularz zgłoszeniowy:
FORMULARZ_UZALEZNIENIE