SUPERWIZJE GRUPOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

SUPERWIZJE GRUPOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI
Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do wzięcia udziału w superwizji grupowej dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą wychowującymi się w rodzinach dysfunkcyjnych, przejawiającymi różnego rodzaju trudności w sferze poznawczej oraz emocjonalno-społecznej, narażonych na różnego rodzaju zakłócenia w przebiegu procesów rozwojowych. W szczególności zapraszamy: socjoterapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic środowiskowych, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Superwizje będą się odbywały w trzech lokalizacjach:

  • w Łodzi (2 grupy superwizyjne) dla osób z woj. łódzkiego,
  • w Toruniu (jedna grupa) dla osób z woj. kujawsko-pomorskiego
  • w Gdańsku (jedna grupa) dla osób z woj. pomorskiego.

 

Każda grupa liczyć będzie nie więcej niż 10 osób, przewidujemy 6 spotkań superwizyjnych dla każdej grupy w okresie wrzesień – początek grudnia 2020 r., czas trwania każdegospotkania to 3 godziny dydaktyczne. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

 

Osoby zakwalifikowane na superwizje otrzymają szczegółowe informacje dotyczące miejsca prowadzenia spotkań oraz dokładnych terminów.

 

Formularz zgłoszeniowy: Superwizje_formularz na superwizje prosimy przesłać do 17 sierpnia 2020 roku na

adres e-mailowy: azdunek@etoh.edu.pl lub faxem: 22 836 80 81.

Udział w superwizjach jest bezpłatny.

 

 

Zadanie „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym” jest dofinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Superwizje będą prowadzili trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadający

wieloletnie doświadczenie w pomaganiu dzieciom i ich rodzinom oraz w obszarze socjoterapii.

 

Formularz zgłoszeniowy: Superwizje_formularz 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem:

 

Aneta Zdunek tel. 608 608 197

 

e-mail: azdunek@etoh.edu.pl