Profesor

4 września 2020 r. zmarł prof. dr. hab. Jerzy Mellibruda

wybitny i niekwestionowany autorytet w dziedzinie uzależnień, przewodnik i wychowawca wielu pokoleń terapeutów uzależnień, nauczyciel akademicki − dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS, autor cenionych publikacji z zakresu uzależnień i pomocy psychologicznej.

Z wielką pasją i zaangażowaniem budował system pomagania osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, będąc m.in. dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, założycielem i prezesem naszej Fundacji ETOH.

Człowiek wielkiej wiedzy i otwartości na ludzi.

Będzie Go bardzo brakowało.

Dyrektor Fundacji ETOH Agnieszka Łukaszyńska

wraz z Zespołem