Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?

Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.

O ile alkohol czy narkotyki w powszechnej świadomości społecznej łączą się z problemem uzależnienia i pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, o tyle np. jedzenie, praca czy seks nie wywołują w nas lęku przed uzależnieniem. Problemy występujące w tych obszarach są przez wielu ludzi bagatelizowane i nie są traktowane jako wymagające pomocy. Żeby zmienić ten stan, potrzebna jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa. Dlatego z przyjemnością przedstawiamy komplet trzech broszur informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Na tropie uzależnień behawioralnych”, który został sfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Publikacje te mają na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od jedzenia, seksu i pracy – pokazanie czynników ryzyka z nimi związanych, konsekwencji tych zachowań nałogowych, ale także możliwości pomocy.

Czujesz się bezsilny wobec nadmiernego objadania się? Wydaje Ci się, że jeśli więcej pracujesz, więcej też osiągniesz? Czujesz, że seks zdominował Twoje życie? Sprawdź, czy jesteś uzależniony?

Gdy jedzenie staje się problemem - POBIERZ
Gdy praca staje się problemem - POBIERZ
Gdy seks staje się problemem - POBIERZ