Nowe broszury - GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – nowe wyzwania

Nowe broszury - GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – nowe wyzwania

Każda gmina w Polsce zobowiązana jest do prowadzenia zorganizowanych działań w kierunku profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. Niniejsza broszura to esencjonalna skarbnica wiedzy dla osób przygotowujących, koordynujących i wykonujących te działania w formie gminnych programów. Informacje w niej zawarte skoncentrowane są wokół nowych wymagań wynikających z tegorocznych zmian w ustawie o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Znajdą w niej Państwo kluczowe informacje, podstawy prawne, wskazówki do rzeczowej realizacji a także podpowiedzi dotyczące zweryfikowanych i rekomendowanych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Broszura będzie służyć Państwu nieocenionym wsparciem w całym procesie przygotowania i realizacji programów w Państwa gminie.

Broszurę adresujemy do pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych pracowników gmin odpowiedzialnych za tematy związane z uzależnieniami.

Zapraszamy do zakupu:
Sklep Fundacji ETOH