Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów "Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych"

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE NOWYCH REALIZATORÓW  „PROGRAMU WSPOMAGANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają na bezpłatne szkolenia przygotowujące do realizacji Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych. Program ten mieści się w Bazie programów rekomendowanych i należy do programów z poziomu profilaktyki selektywnej.

Celem zajęć będzie stworzenie uczestnikom szkolenia warunków do:

  • pogłębiania wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dzieci nieśmiałych oraz przyczyn tego zjawiska,
  • rozwijania kompetencji ważnych dla budowania dobrych relacji z dziećmi nieśmiałymi,
  • rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi nieśmiałymi według rekomendowanego programu.

Szkolenia przeznaczone są dla: 

  • nauczycieli i wychowawców,
  • pedagogów, psychologów, socjoterapeutów,
  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • realizatorów programów profilaktycznych.

    Szkolenie obejmuje 30 godz. dydaktycznych zajęć (3 godz. wykładów i 27 godz. warsztatów) realizowanych w trakcie trzech dni. 

Szkolenie odbędzie się w 3 edycjach:
 25-27 czerwca 2022 r. 
2-4 lipca 2022 r. 
2-4 września 2022 r.


Zajęcia poprowadzi m.in. autorka programu Małgorzata Zabłocka.

W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały edukacyjno-szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i noclegi podczas zajęć. 

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej (miejsce: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, dzielnica Wola)

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: profilaktyka@etoh.edu.pl

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: Barbara Moczulska tel. 604 616 122, 22/836 80 89, Luiza Jaroszewska tel. 604 660 231, tel. 22/439 03 11, e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl 

 

Link do  Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych w systemie rekomendacji: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/dzieci-niesmiale,15

 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

Pliki do pobrania