Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin

Terapia par i rodzin z problemem alkoholowym

Zakończyliśmy właśnie pierwszą edycję szkolenia organizowanego wraz z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (dzięki czemu udział był bezpłatny!). W ramach szkolenia zapewniliśmy Uczestnikom zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w 3*** Hotelu Ibis Warszawa Reduta!

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu lub innych instytucjach, świadczących usługi dla ww. grupy pacjentów.

Specjaliści profilaktyki i terapii uzależnień, szkolili się między innymi z zakresu:

· Wzmacniania relacji w diadzie partnerskiej;
· Poprawy komunikacji w parze oraz całym systemie rodzinnym;
· Nauki wyrażania emocji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
· Wzmacniania bezpiecznych więzi, otwartości emocjonalnej, intymności i bliskości;
· Pomocy w podjęciu ról partnerskich/małżeńskich i rodzicielskich;
· Uświadomienie niektórych niekorzystnych wzorców pochodzących z systemu rodzinnego
i podjęcie próby zmiany wybranych przekazów transgenracyjnych;
· Odciążenie z pełnienia dysfunkcyjnych ról przez dzieci (zapobieganie parentyfikacji
i triangulacji);
· Wzmocnienia lub uelastycznienia granic zewnętrznych i wewnątrzsystemowych;
· Pomocy w kształtowaniu współpracy, współdziałania;
· Uruchamiania zasobów pary/rodziny w ramach wsparcia wewnątrzsystemowego;

Na zdjęciach - Ewa Miturska i Monika Dziadosz w trakcie zajęć.

Dziękujemy za profesjonalizm i zaangażowanie, potwierdzone świetnymi opiniami w ankietach szkoleniowych! 

Dziękujemy również Uczestniczkom i Uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie w rozwój polskiej profilaktyki i terapii uzależnień!

Zespół Fundacji ETOH