Szkolenie online „Strategie zaradcze podejmowane w wyniku traumy a wzrost potraumatyczny”

Szkolenie online  „Strategie zaradcze podejmowane w wyniku traumy a wzrost potraumatyczny”

Szkolenie on-line

„Strategie zaradcze podejmowane w wyniku traumy a wzrost potraumatyczny”      

 

Informacje organizacyjne:

 Czwartek 28 kwietnia 2022 r.
 Godziny szkolenia: 10:00-13:00
 Okazyjna cena tylko 200 zł
 Promocja dla znajomych zgłaszających się razem
Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktycznych zajęć.  

Szkolenie polecamy:

- psychologom,
- psychoonkologom,
- interwentom kryzysowym,
- psychoterapeutom,
- innym zainteresowanym tematem.   


Formularz zgłoszeniowy  prosimy przesłać najpóźniej do 22 kwietnia 2022 roku.   

W powszechnym rozumieniu trauma kojarzona jest z poważnym zagrożeniem życia bądź własnej integralności albo innej osoby. Wśród modeli zmiany występującej u człowieka, który przeżył traumę, wymienia się – obok przetrwania i powrotu do stanu równowagi – wzrost czy rozwój. Wzrost potraumatyczny oznacza pozytywne zmiany u jednostki podejmującej próby poradzenia sobie ze skutkami szczególnie trudnej dla niej sytuacji; to dodatkowo szansa na budowanie odporności oraz lepsze radzenie sobie z wyzwaniami mogącymi wystąpić w przyszłości. „Katalizatorami” takiego rozwoju może być diagnoza nieuleczalnej choroby, utrata bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny itp.

 

Szkolenie będzie rozwijało zagadnienie roli zasobów osobistych i społecznych we wzroście po doświadczeniu traumatycznym. Omówione zostaną – korzystne z punktu widzenia wystąpienia rozwoju potraumatycznego – strategie radzenia sobie ze stresem, w tym elementy pracy zorientowanej na wspieranie elastyczności sposobu myślenia o nieznanych wcześniej trudnościach zdezorientowanych pacjentów z doświadczeniem traumy. Podczas spotkania zasygnalizowane zostaną również możliwe źródła blokad we wzroście potraumatycznym.

Szkolenie będzie mieć charakter interaktywny.

 

Zajęcia poprowadzi:  dr Barbara Czardybon – psychoterapeutka integracyjna, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka umiejętności psychospołecznych, wykładowczyni akademicka, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Na jej doświadczenie zawodowe składa się staż w NZOZ „Ogród” – klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, a także praca w charakterze interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; obecnie zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracowniczka Collegium Medicum UZ. Prowadzi praktykę prywatną w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze, gdzie przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl.

 

METODA PRACY:

Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom. 
 W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.
 

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf, wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf;
 Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.
 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU PRZESYŁAJĄC WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I  ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych 

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa, 

tytuł przelewu: imię nazwisko – Strategie Zaradcze 

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

 KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POTWIERDZENIE WPŁATY

* najpóźniej do 22  kwietnia 2022 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Pliki do pobrania