„Jak zrozumieć swoją historię i być w dobrej relacji ze sobą oraz z innymi” Warsztat dla DDA i DDD

„Jak zrozumieć swoją historię i być w dobrej relacji ze sobą oraz z innymi”  Warsztat dla DDA i DDD

„Jak zrozumieć swoją historię i być w dobrej relacji ze sobą oraz z innymi”

 Warsztat dla DDA i DDD

 

Zagadnienia poruszane w formie mini edukacji oraz ćwiczeń warsztatowych w grupie podczas 20 godz. dydaktycznych

Rozumienie ról pełnionych w rodzinie z problemem alkoholowym.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, że podtrzymanie względnej stabilności systemu rodzinnego wymaga od członków rodziny z problemem przyjęcia określonych ról, które wiążą się z pewnymi zachowaniami. Role w które wchodzą dzieci zostawiają ślady, które utrudniają funkcjonowanie w dorosłości. Uczestnicy rozpoznają swoje role, tym samym zwiększając swoją zdolność do monitorowania zachowań schematycznych i potencjalnie destrukcyjnych.

Praca z przekazami rodzinnymi – rozumienie roli rodzinnych przekazów transgeneracyjnych. Uczestnicy przyglądając się swoim rodzinom dostrzegą w jaki sposób ich historia rodzinna rzutuje na funkcjonowanie w dorosłym życiu, rozpoznają przekazy rodzinne, którymi się kierują i będą mogli je zweryfikować.

Rozpoznawanie emocji. Praca nad wstydem i poczuciem winy, nad lepszym radzeniem sobie z lękiem oraz nad regulacją złości. Uczestnicy warsztatów będą uczyli się różnicować emocje, lepiej rozumieć ich źródła, a także poznają techniki radzenia sobie z nimi.

Nauka komunikowania własnych uczuć i potrzeb 

W rodzinach z problemem alkoholowym komunikacja jest zaburzona. Uczestnicy będą rozpoznawać dysfunkcyjny model komunikacji i ćwiczyć otwarte, asertywne komunikowanie swoich uczuć i potrzeb. 

Rozpoznawanie własnych granic osobistych i ich ochrona

Alkoholizm w rodzinie pozbawia dzieci własnej tożsamości, wartości i pewności siebie. Jako osoby dorosłe często pozwalają innymi przekraczać własne granice osobiste lub same dopuszczają się zachowań agresywnych przekraczających granice innych osób. Uczestnicy będą mieli możliwość rozpoznawać swoje granice osobiste oraz granice innych osób i chronić je w sposób asertywny.

CELE/REZULTATY: 

Uczestnicy warsztatów:

a)     dzięki rozumieniu wpływu ról w rodzinie i przekazów przez nią generowanych będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących swojego zachowania 

b)     będą lepiej radzić sobie z emocjami, rozpoznawać je, zdrowo regulować i wyrażać

c)     poznają zasady asertywnej komunikacji (bez agresji i bez uległości)

d)     nauczą się rozpoznawać swoje granice i chronić je, oraz respektować granice innych osób 

e)     nauczą się lepiej radzić sobie ze stresem

f)      wszystko powyższe może znacząco przyczynić się do zwiększenie poczucia własnej wartości, lepszego radzenia sobie z emocjami, poprawie i zwiększeniu satysfakcji w zakresie relacji z innym, a tym samym przyczynić się do nie nadużywania substancji psychoaktywnych

 

OSOBA PROWADZĄCA: Jolanta Hojda

Certyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana superwizorka psychoterapii, terapeutka par, certyfikowana specjalistka pomocy psychologicznej dla par, mgr psychologii.

Zajmuje się psychoterapią problemów osobistych osób dorosłych w psychoterapii indywidualnej: m.in: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, odżywiania, terapią traumy oraz psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości. 

Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych, wyjątkowo stresujących zdarzeń w przeszłości m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnych (DDA/DDD). 

Od kilkunastu lat ściśle współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jako psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka psychoterapii. W ośrodku psychoterapii OGRÓD Instytutu Psychologii Zdrowia pracuje przede wszystkim z DDA/DDD w psychoterapii indywidualnej i grupowej. 

We współpracy z IPZ tworzy i prowadzi warsztaty dla DDA i dla specjalistów pomagających DDA m.in. na dorocznych konferencja DDA organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Fundację ETOH we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc wykłady i warsztaty o tematyce DDA/DDD m.in. Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im, Jerzego Mellibrudy, a przez kilkanaście lat także w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem prof. Jerzego Mellibrudy. 

W latach 2010-2011współtworzyła i prowadziła warsztaty dla specjalistów z całej Polski w programie „DDA – jak skutecznie pomagać” w ramach akcji społecznej „Dorosłe Dzieci” Gazety Wyborczej i Fundacji Agora we współpracy z Fundacją First.

 

Dane organizacyjne

Data – 2-4 sierpnia 2024

Forma – stacjonarna

Godz.  – 20 godz. dydaktycznych

I dzień 16.00- 19.15

II dzień 9.00- 18.15

II dzie4ń 9.00- 14.45

 

Cena - 700 zł

W RAMACH WARSZTATÓW GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;

Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;

Materiały dydaktyczne i edukacyjne

Przerwy kawowe

Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu w wersji pdf;

Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą 15 zł.

Możliwość dokupienia posiłków i noclegów

- śniadanie – 22 zł

- obiad – 38 zł

-kolacja – 27 zł

- nocleg – 140 zł pokój jednoosobowy

- 120 pokój dwuosobowy

Kontakt w sprawie szkolenia email: djaszczak-kuzminska@etoh.edu.pl tel 604 660 231

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY online – https://forms.gle/uuFDjt6e3wtWCzGBA

 

I ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – DDA/DDD

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

KONIECZNIE PRZEŚLIJ POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do 29 lipca 2024 roku

NA ADRES: profilaktyka@etoh.edu.pl