BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

„Skuteczny samorząd − nowe zadania samorządów gminnych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie uzależnień behawioralnych”

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do udziału w bezpłatnej naradzie szkoleniowej dotyczącej nowych wymagań ustawy o zdrowiu publicznym.

Zapewniamy Państwu bezpłatnie:
profesjonalne wsparcie merytoryczne, nocleg, 
pełne wyżywienie oraz potwierdzenie udziału.

Od 1 kwietnia 2022 r. samorządy gminne mają obowiązek realizować jeden wspólny program – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Nowością jest także możliwość finansowania w ramach gminnych programów zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym w określonym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że nowe zasady mogą nastręczać Państwu wielu trudności i być wyzwaniami. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Fundacja ETOH wraz z KCPU zaprasza na bezpłatną naradę szkoleniową dla województw świętokrzyskiego i podkarpackiego - „Skuteczny Samorząd”, na której zostaną wyjaśnione kwestie związane z wymaganiami nowych zadań, wynikających z nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Naszym celem jest przede wszystkim zadbanie o mniejsze gminy - zapewnienie im rzetelnych informacji na temat nowych zadań samorządów wynikających m.in. z art. 4[1] ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i oraz prawnych aspektów wydatkowania środków finansowych w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Pozwoli to podejmować właściwe działania w społeczności lokalnej, zgodne z jej potrzebami i literą prawa.

Narada szkoleniowa będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i poszerzenia wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, z uwzględnieniem możliwości realizacji przez gminy działań profilaktycznych opartych na naukowych podstawach.

Narada jest skierowana do przedstawicieli samorządów gminnych woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego zaangażowanych w opracowanie i realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z gmin o niskich dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wynoszących do 200 tys. złotych. 

Uczestnicy narady mają zapewnione (bezpłatnie) materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie i jeden nocleg w pokoju dwuosobowym oraz zaświadczenie uczestnictwa w naradzie.

Dwudniowe spotkanie będzie prowadzone metodą wykładową z elementami dyskusji. Na zakończenie narady odbędzie się panel dyskusyjny uwzględniający głosy uczestników narad w zakresie prezentowanych treści. Łącznie uczestnicy wezmą udział w 7,5 godz. zegarowych zajęć i 45-minutowym panelu dyskusyjnym.

Termin narady: 29-30 listopada 2022 r. (wtorek-środa)

Miejsce narady: Hotel Dal ul. Piotrkowska 12 Kielce

RAMOWY PROGRAM:

1.      Uzależnienia od czynności – nowe wyzwanie dla profilaktyki – wykład z elementami dyskusji.
2.      Zaburzenia uprawiania hazardu – charakterystyka, nasilenie, przeciwdziałanie – wykład z elementami dyskusji.
3.      Prezentacja dwóch programów profilaktycznych „Loguj się z głową” i „Wspólne kroki w Cyberświecie”.
4.      Uzależnienia behawioralne − nowe zadania dla gmin. Profilaktyka uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym – wykład z elementami dyskusji.
5.      Zasady finansowania zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Nowe źródła finansowania w obszarze prowadzenia lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – wykład z elementami dyskusji.
6.      Dyskusja panelowa dotycząca kwestii poruszanych podczas dwudniowej narady.

Link do formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj)

Zgłoszenie należy przysłać do 23 listopada 2022 r. (decyduje kolejność zgłoszeń i zadeklarowana w formularzu zgłoszeniowym wysokość dochodów gminy pochodzących z opłat za zezwolenia na srzedaż napojów alkoholowych).

Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia rekrutacji przed 23 listopada.

Informacje na temat narady można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: tel. 604 660 231, 604 616 122.

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.”

Zapraszamy!