Jak wspierać dziecko z FASD w szkole?

Jak wspierać dziecko z FASD w szkole?

JAK WSPIERAĆ DZIECKO Z FASD W SZKOLE?

szkolenie online

Zagadnienia:

  1. Wpływ alkoholu na rozwój płodu, w tym Ośrodkowego Układu Nerwowego.
  2. Funkcjonowanie dziecka z FASD w szkole i w domu.
  3. Specyfika pracy z dzieckiem z FASD w środowisku szkolnym.
  4. Wspieranie dziecka z FASD w szkole.

Grupa odbiorców: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Prowadzi: Jolanta Terlikowska - pedagog, socjoterapeuta, profilaktyk, specjalista w zakresie FASD. Członek zespołu ekspertów w zakresie wdrażania Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz członek Rady ds. Profilaktyki FASD przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektami profilaktycznymi w systemie oświaty i społecznościach lokalnych” oraz  “Master of Business Administration (MBA)”.

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych– pracowała w PARPA oraz KCPU. Prowadzi szkolenia m.in. dla nauczycieli, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, członków gminnych komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przedstawicieli różnych służb i realizatorów programów profilaktycznych. W 2022r. odznaczona przez Ministra Zdrowia medalem „Zasłużona dla Ochrony Zdrowia”.

Metoda pracy:

  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom.
  • W dniu szkolenia otrzymają Państwo e-mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Ważne: e-mail może trafić do: spamu lub powiadomień/ofert.
  • Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie po pobraniu bezpłatnej aplikacji (zajmuje to dosłownie 2 min.).
  • Podczas szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

W ramach szkolenia gwarantujemy: 

- Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
- Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji PDF;
- Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.

Informacje organizacyjne:

Piątek, 16 czerwca 2023r.
Godziny szkolenia: 17:00-20:00
Godzin dydaktycznych: 4
Cena: 200 zł
Zaświadczenie: PDF w cenie, w formie papierowej +15 zł.

Aby wziąć udział w szkoleniu - zarejestruj się i opłać udział

Jeśli korzystasz ze zniżek lub dokonujesz przelewu ręcznie, wyślij nam najpóźniej do 9 czerwca potwierdzenie na adres email: profilaktyka@etoh.edu.pl.

> Zapisz Się Na Szkolenie <

Dane do przelewu:

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,
tytuł przelewu: imię nazwisko – nowe media
numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306 

KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do 9 czerwca 2023 r. roku na adres: profilaktyka@etoh.edu.pl

> Formularz Rejestracji Na Szkolenie <